Acts 18

Апостол Павел в Коринт

1 След това Павел напусна Атина и отиде в Коринт. 2 a  Там намери един юдеин на име Акила, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий бе заповядал всички юдеи да напуснат Рим. Павел отиде при тях 3 b  и понеже имаше същия занаят, остана у тях и работеше. А занаятът им беше да правят шатри. 4 c  И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдеи и елини. 5 d  А когато Сила и Тимотей пристигнаха от Македония, Павел се посвети да свидетелства пред юдеите, че Иисус е Христос. 6 e  Но понеже те се противяха и ругаеха, той отърси дрехите си и им рече: „Сами сте си виновни за гибелта си! Аз съм невинен – отсега отивам при езичниците.“ 7И като се махна оттам, отиде в дома на някой си, който се казваше Юст и беше богобоязлив. Къщата му беше до синагогата. 8 f  А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом. И мнозина коринтяни, слушайки Павел, започваха да вярват и се кръщаваха. 9 g  Една нощ Господ рече във видение на Павел: „Не бой се, а говори и не спирай, 10защото Аз съм с тебе и никой няма да посегне да ти стори зло, понеже имам много народ в този град.“ 11Така той остана там година и шест месеца и ги наставляваше в Божието учение.

12 Но когато Галион стана проконсул в Ахая, юдеите се събраха, нахвърлиха се върху Павел и го отведоха в съдилището 13 h  с обвинение, че той убеждавал хората да почитат Бога не по Закона. 14 i  И тъкмо Павел да заговори, Галион каза на юдеите: „Ако имаше някаква неправда или коварно злодеяние, юдеи, както е редно, щях да ви изслушам. 15Но щом спорът е за учение, за имена и за вашия Закон, уредете го сами! Аз не искам да бъда съдия в тези работи.“ 16И ги изпъди от съдилището. 17 j  Тогава всички елини
18:17 В някои ръкописи липсва: „елини“.
хванаха Состен, началника на синагогата, и го биха пред съдилището, но Галион нехаеше за това.

Завръщането в Антиохия. Начало на третото пътешествие

18 l  Като прекара още доста дни, Павел се прости с братята и отплува за Сирия заедно с Акила и Прискила. Но преди това си острига главата в Кенхрея, понеже бе дал обет. 19А като стигна в Ефес, остави ги там, а сам той влезе в синагогата, за да разговаря с юдеите. 20Те го помолиха да остане при тях по-дълго време, но той не се съгласи, 21 m  а се прости с тях и рече: „Трябва непременно да прекарам в Йерусалим празника, който идва
18:21 В някои ръкописи липсва: „Трябва непременно да прекарам в Йерусалим празника, който идва.“
. Но ако Бог иска, ще се върна пак при вас.“И отплава от Ефес, а Акила и Прискила останаха там
18:21 В някои ръкописи липсва: „а Акила и Прискила останаха там“.
.
22Като слезе в Кесария, посети Йерусалим, поздрави църквата и отиде в Антиохия.

23 p  Там престоя немного време и си тръгна, като обхождаше последователно Галатийската област и Фригия и утвърждаваше всички ученици.

Аполос в Ефес

24 q  А в Ефес дойде един юдеин на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в Писанията. 25 r  Той бе утвърден в Господния път и с разпален дух говореше и поучаваше правилно за Господа, макар да знаеше само за Йоановото кръщение. 26И той започна да говори смело в синагогата. Като го чуха, Акила и Прискила го взеха със себе си и му обясниха по-точно Божия път. 27А когато той искаше да замине за Ахая, братята се обърнаха с писмо до учениците да го приемат. След като пристигна, той оказа голяма помощ на повярвалите чрез благодатта, 28 s  защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез Писанията, че Иисус е Христос.
Copyright information for BulCont