Acts 6

Избиране на седем дякони

1 В тези дни, когато учениците ставаха все повече, възникна недоволство сред елинистите против евреите, понеже вдовиците им били пренебрегвани при разпределяне на всекидневните дажби. 2Тогава дванадесетте апостоли свикаха цялото множество ученици и казаха: „Не е добре ние да изоставим Божието слово и да се грижим за трапезите. 3Затова, братя, изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени със Светия Дух и с мъдрост, които ще поставим на тази служба, 4а ние постоянно ще пребъдваме в молитвата и в служението на словото.“ 5 a  Това предложение се понрави на цялото множество. И избраха Стефан, мъж изпълнен с вяра и Светия Дух, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, прозелит от Антиохия. 6 b  Тях поставиха пред апостолите, които се помолиха и възложиха ръце върху тях. 7 c  И тъй, Божието слово се разпространяваше и броят на учениците растеше твърде много в Йерусалим. Мнозина от свещениците също приемаха вярата.

Архидякон Стефан на съд пред синедриона

8 d  А Стефан, изпълнен с вяра
6:8 В някои ръкописи: „благодат“.
и сила, вършеше големи чудеса и знамения сред народа.
9Но някои от тъй наречената синагога на либертинците, а също киринейци и александрийци, юдеи от Киликия и Азия, влязоха в спор със Стефан, 10 f  но не можеха да противостоят на мъдростта и на духа, с който той говореше. 11Тогава подучиха няколко души да кажат: „Чухме го да говори хулни думи против Мойсей и Бога.“ 12Така те подбудиха народа, стареите и книжниците и като го нападнаха, грабнаха го и го заведоха в синедриона. 13 g  Представиха и лъжливи свидетели, които казваха: „Този човек не престава да говори хулни думи против това свято място
6:13 Т.е. Йерусалимският храм.
и закона.
14 i  Чухме го да казва, че Този Иисус Назорей ще разруши това място и ще промени обичаите, които ни е предал Мойсей.“ 15И всички, които седяха в синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му сияе като лице на ангел.
Copyright information for BulCont