Amos 1

Авторът описва себе си като пастир от градчето Текое, което се намира на 15 км. южно от Йерусалим. Той не се смята за пророк. Амос е израилтянин, на когото Бог е изпратил откровения и го е упълномощил да ги съобщи пред народа Му. Според 1:1 книгата е написана „две години преди земетресението“, но въпреки това е трудно годината да бъде определена с точност: Озия царува в Юдея през първата половина на VIII в. пр. Р. Хр., а Йеровоам вече е царувал 15 години в Северното царство (Израил), когато в Южното се възцарява Озия. Предполага се, че книгата е написана през първата четвърт на VIII в. пр. Р. Хр. Това е време на процъфтяване на Израилското царство преди завладяването му от асирийските царе (722 г. пр. Р. Хр.).

Еврейският текст на пророчествата на Амос е частично запазен. Логическата последователност на изложението улеснява разделянето на книгата на четири части след краткото въведение (1:1 – 2:1). Пророчества за наказания на различни народи (1:3 – 2:16). 2. Предупреждения до Израилското царство за наказания (гл. 3 – 6). 3. Видения за наказания (гл. 7 – 8). Обещания за възстановяване на реда и пълнотата на живота на Божия народ (гл. 9). В заключителната част на книгата се разкрива далечното бъдеще на едно ново царство на мир и справедливост (9:13-15). Макар Амос да произлиза от Южното царство, основната част от пророчествата си отнася за Северното (Израилското) царство.

Както повечето пророци, Амос изобличава характерната за Северното царство почит на идоли от израилтяните и социалната несправедливост между хората. Амос разкрива Бога като безпристрастен и строг съдия на Своя народ и в същото време като човеколюбив и милостив.

Божият съд над езическите народи

1 a  Думи на Амос, един от пастирите на Текоа, които той получи във видение за Израил, когато управляваше юдейският цар Озия и в дните на израилския цар Йеровоам, син на Йоас, две години преди земетресението:

2 b  „Господ ще зареве от Сион и гласът Му ще се издигне от Йерусалим; ще увехнат пасбищата, използвани от пастирите, а върхът на Кармил ще изсъхне.“

3 c  Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на Дамаск няма да отменя наказанието му, защото вършея Галаад с железни дикани. 4 d  Но ще изпратя огън в дома на Азаил, за да погълне той дворците на Венадад. 5 e  Аз ще разбия резетата на Дамаск, ще унищожа жителите на долината Авен и онзи, който държи скиптъра в дома на Еден, а арамейският народ ще потегли в плен към Кир.“

6 f  g  Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на Газа няма да отменя наказанието ѝ, защото жителите ѝ отвлякоха в плен цели селища, за да ги предадат на Едом. 7Но ще изпратя огън срещу стените на Газа и той ще погълне дворците ѝ. 8Ще избия жителите на Азот, а от Аскалон този, който държи меча. Тогава ще простра ръката си срещу Екрон и ще загине остатъкът от филистимците.“

9 h  i  Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на Тир няма да отменя наказанието му, защото жителите му предадоха цели селища в плен на Едом и не си спомниха за братския съюз. 10Но ще изпратя огън срещу стените на Тир и той ще погълне дворците му.“

11 j  k  Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на Едом няма да отменя наказанието му, защото преследваше брат си с меч и потъпка родството си. Неговата ярост постоянно го разкъсваше и гневът му не го изоставяше. 12Но ще изпратя огън върху Теман и той ще погълне дворците на Восор.“

13 l  m  Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на амонците няма да отменя наказанието им, защото разпаряха бременни жени в Галаад, за да разширят територията си. 14 n  Но ще запаля огън в стените на Рава и той ще погълне дворците ѝ под бойния вик в деня на битката и сред вихъра в деня на бурята. 15А царят им, заедно с него и князете му, ще отидат в плен.“
Copyright information for BulCont