Amos 5

Призив към покаяние

1 Чуй това слово, доме Израилев, тази погребална песен, която ще изпея за тебе:

2 „Падна и няма вече да стане Израилевата девица. Захвърлена е на земята и няма кой да я вдигне.“ 3 a  Защото така казва Господ Бог: „Град, който е пращал на война хиляди, ще остане със сто, а този, изпращал сто – ще остане с десет.“

4 „Потърсете Ме и ще живеете“– така казва Господ, 5 b  „не търсете Ветил и не ходете в Галгал, не заминавайте за Вирсавия, защото Галгал сигурно ще бъде пленен и Ветил ще изчезне.“

6 Потърсете Господа и ще живеете. Да не стане Той за Йосифовия дом като огън, който ще го погълне, и няма да има кой да изгаси Ветил. 7 c  Горко ви на вас, които превръщате правосъдието в пелин и хвърляте правдата на земята.

8 d  Той е творецът на Плеядите и Орион, Който прави от мрака светло утро и превръща деня в нощ, Който призовава морската вода да се излива по лицето на земята. Името Му е Господ. 9Той внезапно унищожава силния и сипе разруха върху крепостта.

10 Те мразят този, който правдиво свидетелства при градските порти, и ненавиждат онзи, който казва истината. 11 e  Вземате лихва от сиромасите и облагате с данък реколтата им. Строите къщи от дялани камъни, но няма да живеете в тях, и садите добри лозя, но няма да пиете вино от тях, 12защото знам колко много са вашите престъпления и колко големи са греховете ви. Вие потискате праведния, вземате подкупи и лишавате сиромасите от справедлив съд. 13Затова в такъв час разумният мълчи, защото времето е трудно.

14 f  Търсете доброто, а не злото, за да живеете. Тогава Господ, Бог Вседържител, ще е с вас, както вие твърдите. 15 g  Мразете злото, обичайте доброто и раздавайте правосъдие при портите. Тогава може би Господ, Бог Вседържител, ще се смили за остатъка от Йосиф.

16 Затова така говори Господ, Бог Вседържител: „Ще ридаят по всички площади и по улиците ще се вайкат. Ще повикат слугата на земеделеца на погребение, а изкусни оплаквачки да ридаят. 17 h  Ще има плач по всички лозя, защото Аз ще мина посред тебе“– казва Господ.

18 i  Жалко за онези, които желаят деня Господен. За какво ви е? Мрак е той, а не светлина. 19Същото е, ако някой бяга от лъв и го срещне мечка, или като се прибере вкъщи и се облегне на стената, го ухапе змия. 20Не е ли тогава денят Господен тъмнина, а не светлина, мрак без светъл лъч?

21 j  „Мразя и презирам празниците ви и не понасям мириса на жертвоприношенията на тържествените ви събрания. 22 k  Дори да Ми принасяте всеизгаряния и хлебни приноси, няма да ги приема. Няма да погледна примирителната жертва от угоено животно. 23Махни от Мен шума на песните си, защото няма да слушам повече свиренето на арфата. 24Нека правосъдието се лее като река, а правдата – като силен поток.

25 l  Принасяхте ли Ми кръвни и безкръвни жертви в пустинята през четиридесетте години, доме Израилев? 26Носехте царете си Сикут и Киун, вашите идоли и техните звезди, които сами си бяхте направили, 27затова Аз ще ви преселя в Дамаск“– казва Господ. Бог Вседържител е името Му.
Copyright information for BulCont