Amos 6

Опустошението на Израил

1 Горко на безгрижните на Сион и на самонадеяните по върховете на Самария; на големците на първия между народите, при които идва домът Израилев. 2Идете в Халне и вижте. А оттам минете в Хамат, големия град, и слезте в Гет Филистимски. Вие по-добри ли сте от тези царства? Вашата територия по-голяма ли е от тяхната? 3Като бягате от деня на бедствието, вие се приближавате към властта на насилието. 4 a  Легнали сте на одъри от слонова кост и лентяйствате по диваните. Ядете най-добрите агнета от стадото и угоени телета от оборите. 5Пеете с музикален съпровод и се надявате, че ще сътворите песни като Давидовите. 6Пиете вино в тасове и се мажете с най-добри масла, но не скърбите за бедствието на Йосиф. 7Затова те ще бъдат в челните редици на отиващите в плен и шумните им пиршества ще секнат.

8 Господ Бог се закле в Себе Си и каза Господ, Бог Вседържител: „Отвращавам се от гордостта на Яков и мразя дворците му, затова ще предам града и всичко в него.

9 b  Ако в една къща са останали десет човека, то те ще измрат. 10Ако някой близък или този, който погребва, вдигне умрелия, за да го изнесе от къщата, и попита този, който е вътре в къщата: „Има ли някой още с теб?“, а онзи му отговори: „Не!“, тогава близкият ще каже: „Мълчи, защото не трябва да споменаваме името на Господа!“

11 Защото Господ заповяда голямата къща да бъде съсипана, а малката разрушена. 12 c  Могат ли коне да тичат по скалите и волове да ги орат? Вие превърнахте правдата в отрова и справедливостта в пелин.

13 Вие, които се радвате на празни неща и си мислите: „Не превзехме ли Карнаим със собствени сили?“

14 Но Аз ще изпратя народ против вас, доме Израилев – казва Господ, Бог Вседържител, – и те ще ви преследват от входа на Хамат до потока в пустинята.“
Copyright information for BulCont