Amos 9

Видение за разрушаването на Йерусалимския храм

1 a  Видях Господа, застанал до олтара. Той каза:

„Удари капителите и спонците ще се разклатят. Счупи ги върху главите на всички, а ако някои останат живи, ще ги избия с меч. Никой беглец няма да може да избяга и нито един от тях няма да се избави.
2 b  Дори да стигнат до царството на мъртвите, Моята ръка ще ги измъкне оттам, а ако се изкачат на небето, ще ги сваля отгоре. 3Ако се скрият на планината Кармил, ще ги открия и ще ги взема, а ако се скрият от очите Ми в морските дълбини, ще заповядам на змията, която е там, да ги ухапе. 4Ако отидат в плен при враговете си, ще заповядам на меча да ги убие, защото Аз ще ги следя с погледа Си за зло, а не за добро.“

5 c  Господ, Бог Вседържител, е Онзи, Който се допира до земята и тя се разклаща, и всичките ѝ жители се тревожат, защото тя се вълнува като река, надига се и спада като египетската река. 6 d  Той строи чертозите Си на небето и основите на свода Си закрепва на земята, призовава морските води да се излеят върху лицето на земята. Господ Вседържител е името Му.

7 „Вие, израилтяните, не сте ли за Мен като етиопците? Не изведох ли Израил от египетската земя, филистимците от Кафтор и арамейците от Кир?“ 8Ето очите на Господа Бога гледат към грешното царство: „Ще го изтрия от лицето на света, но няма да погубя съвсем дома на Яков – казва Господ, 9защото, ето Аз решавам да разхвърлям дома Израилев между всички народи, както се сее със сито, без да падне едно камъче на земята. 10 e  Всички грешници на Моя народ, които казват: „Това зло не е за нас, то няма да ни постигне“, ще умрат от меч.

11 f  В онзи ден ще издигна падналата Давидова скиния и ще съградя проломите ѝ; ще я вдигна от развалините ѝ и ще я възстановя пак, както в древни дни, 12 g  за да завладеят остатъка от Едом и всички народи, които познават името Ми“– казва Господ, Който направи това.

13 h  „Идват дни – казва Господ, когато орачът ще настигне жътваря, а винарят – сеяча. Планините ще подгизнат от вино, което ще потече по хълмовете. 14 i  Тогава ще върна Своя народ от плен. Те ще възстановят опустелите градове и ще ги населят, ще насадят лозя и ще пият виното им, ще насадят градини и ще ядат плодовете им. 15И ще ги насадя в земята, която им дадох, и те няма да бъдат вече изтръгвани от нея“– казва Господ, твоят Бог.
Copyright information for BulCont