Bar 3

Горещ зов към Бога за помощ на пленения народ

1 Господи Вседържителю, Бог на Израил! Към Тебе викат изстрадалите ни души, обзети от дух на отчаяние. 2Чуй, Господи, и бъди милостив, защото съгрешихме пред Тебе. 3 a  Ти пребъдваш вечно, а пред нас е вечна гибел. 4Господи Вседържителю, Бог на Израил! Чуй молитвата на нас, обречените на смърт израилтяни, синове на онези, които съгрешиха пред Тебе, не послушаха гласа на Господа, своя Бог, и заради това ни сполетяха бедствия. 5Не мисли днес за неправдите на предците ни, а мисли за Своята мощ и славата на Своето име! 6Защото Ти си Господ, нашият Бог, и ние ще Те прославим, Господи! 7Ти си вселил в сърцата ни страхопочитание към Тебе, за да призоваваме Твоето име. И ние ще Те прославяме по време на нашето преселение, защото отхвърлихме от сърцето си всички неправди на нашите предци, които съгрешиха пред Тебе. 8 b  Ето ни сега преселени в страните, в които Ти ни разпръсна, за да бъдем хулени и презирани като отплата за неправдите на предците ни, които отстъпиха от Господа, нашия Бог.“

Възхвала на мъдростта

9 c  Израилтяни, слушайте внимателно заповедите на живота, за да бъдете благоразумни! 10Как се случи така, израилтяни, че живеете в страната на враговете си, животът ви премина на чужда земя, 11станахте нечисти като мъртвите и ви причисляват към онези, които вече са в ада, 12 d  пренебрегнали извора на мъдростта? 13 e  Ако бяхте вървели по Божия път, щяхте да живеете вечно в мир! 14 f  Ето защо разберете къде е мъдростта, къде е силата, къде е знанието, та заедно с това да разберете къде е дългият, изпълнен със смисъл живот, къде са светлината за вашите очи и мирът!

15 g  Кой е намерил нейното място и кой е влязъл в нейната съкровищница? 16 h  Къде са управниците на народите и онези, които властваха над зверовете по земята, които се забавляваха с хванатите птици 17и трупаха сребро и злато, от което други са лишени, докато техните имоти нямат край? 18Или пък изкусните творци на сребърни изделия, чиито творби са забравени? 19Изчезнаха те, слязоха в ада и други дойдоха на тяхното място! 20Други след тях видяха светлината, живяха на земята, но пътя на мъдростта не познаха, 21не различиха нейните следи и не я достигнаха. А техните потомци се отдалечиха още повече от пътя ѝ. 22И не се чуваше за нея в Ханаан, нито я виждаха в Теман. 23 i  Синовете на Агар, които търсеха разум на земята, търговците от Мера и Теман, разказвачите на приказки, изследователите на познанието, и те не познаха пътя на мъдростта и не откриха нейните следи.

24 Израилтяни, колко голям е Божият дом и колко далече се простира Неговото владение! 25Безкрайно голям и безмерно висок! 26 j  Там отначало се родиха гиганти, прочути и огромни на ръст, опитни в битки. 27 k  Но не тях избра Бог и не на тях откри пътя към мъдростта. 28И те загинаха, защото нямаха разум, загинаха от своето безумие.

29 l  Кой се качи на небето, взе мъдростта и я свали от облаците? 30Кой премина моретата и я намери, за да я донесе по-ценна от чисто злато? 31Никой не знае нейния път, нито може да стигне до нея.

32 m  Но Бог, Който знае всичко и познава мъдростта, я откри със Своя разум. Той сътвори земята за вечни времена и я изпълни с четириноги животни. 33Той праща светлината и тя идва; вика я и тя с трепет Го слуша. 34И звездите, застанали на стража, радостни блестят. 35 n  Той ги повика и те отвърнаха: „Ето ни!“И заблестяха от радост пред своя Творец. 36Този е нашият Бог и никой друг няма да бъде подобен на Него! 37 o  Той откри всички пътища към мъдростта и я дари на Своя служител Яков и на Своя възлюбен Израил. p  След това Той се яви на земята и живя между хората.
Copyright information for BulCont