Bar 4

Мъдростта е в Божия закон

1 a  Ето книгата на Божиите заповеди, закона, който пребъдва във вечността. Всички, които се придържат към нея, ще живеят, а които я изоставят, ще умрат. 2 b  Обърни се, Якове, вземи я и върви в сиянието на нейната светлина! 3Не давай на друг своята слава и своето предимство – на чужд народ! 4 c  Щастливи сме, израилтяни, че знаем какво се нрави на Бога.

Плачът на Йерусалим

5 Бъди смел, народе мой, защото носиш името Израил! 6 d  Бяхте продадени на езичниците, но не за да загинете. Разгневихте Бога, затова бяхте предадени на враговете! 7 e  Предизвикахте гнева на своя Създател, защото принасяхте жертви на демони, а не на Бога. 8 f  Вие забравихте вечния Бог, вашия Хранител, и Йерусалим, който ви отгледа. 9Защото той видя гнева, изпратен от Бога върху вас, и призова: „Чуйте, съседи на Сион! Бог ми изпрати голяма скръб, 10защото видях пленничеството, което Вечният отреди за моите синове и дъщери. 11С радост ги отгледах, с плач и скърби трябваше да ги изоставя. 12 g  И нека никой не се радва, че овдовях, напуснат от мнозина. Останах пуст заради греховете на своите деца, защото те се отклониха от Божия закон; 13не познаха наредбите на Бога, не вървяха по пътя на Божиите заповеди и не поеха по пътеките към учението за неговата правда.

14 Елате, съседи на Сион, и си спомнете пленничеството, което Вечният отреди за моите синове и дъщери! 15 h  Той изпрати върху тях народ отдалече, нагъл и чуждоезичен, без срам пред старец и без милост към дете. 16На вдовицата отнеха любимите синове, на самотната – отвлякоха дъщерите.

17 Но с какво мога аз да ви помогна? 18Само Който ви изпрати злото, Той ще ви избави от ръцете на враговете ви. 19Затова вървете, деца, вървете, защото аз останах в запустение! 20Снех от себе си празничната дреха и надянах вретището за молитва, за да призовавам Вечния до края на дните си.

Надеждата на Йерусалим

21 Бъдете смели, деца, викайте към Бога и Той ще ви избави от насилието и от вражите ръце! 22Защото от Вечния очаквах аз вашето спасение, от Светия бях дарен с радостта, че скоро вие ще бъдете помилвани от Вечния, нашия Спасител. 23 i  Изпратих ви със скръб и сълзи, но Бог ще ви върне отново при мене за вечна радост и веселие. 24 j  И както съседите на Сион видяха пленничеството ви, така ще видят скоро как Бог ще ви дари спасение и то ще дойде с голямата слава и величие на Вечния. 25 k  Деца, понасяйте търпеливо гнева, изпратен ви от Бога! Враг те е преследвал, но ти скоро ще видиш неговата гибел и ще стъпиш на врата му. 26Онези, които съм отгледал грижовно, тръгнаха по неравни пътища, отведени като стадо за плячка на враговете.

27 Бъдете смели, деца, и викайте към Бога, защото Онзи, Който ви изпрати това, отново ще си спомни за вас. 28 l  И както проявявате решителност да се отклоните от Бога, проявете сега десетократно повече решителност да се завърнете да Го потърсите! 29Защото Онзи, Който ви изпрати тези беди, ще ви изпрати вечна радост с вашето спасение.“

30 Смелост, Йерусалиме! Този, Който ти е дарил името, ще те утеши. 31Клети са онези, които ти причиняваха злини и се радваха на твоето поражение. 32Клети са градовете, където твоите деца бяха превърнати в роби; клет е онзи град, който отведе в робство твоите синове. 33Защото, както се радва на твоето поражение и ликува заради твоята гибел, така ще скърби за своето опустошение. 34Ще спре да се радва на своя многолюден народ, а надменността му ще се превърне в печал. 35 m  Защото огън от Вечния ще го обземе за много дни и дълго време ще го обитават бесове.

36 n  Погледни на изток, Йерусалиме, и виж радостта, която Бог ти изпраща! 37 o  Ето идват отведените някога твои синове, събрани от изток и от запад по повелята на Светия, и се радват на Божията слава.
Copyright information for BulCont