Colossians 3

Обновен живот чрез Христос

1 a  И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христос, търсете това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бога; 2за небесното мислете, а не за земното. 3Защото вие умряхте и вашият живот е скрит заедно с Христос в Бога. 4Когато се яви Христос, нашият
3:4 В някои ръкописи: „вашият“.
живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

Наставления за святост

5 c  И тъй, умъртвете онова, което произтича от земната ви природа: блудство, нечистота, похотливост, ниски желания и алчност, която е идолослужение. 6 d  Заради тези пороци Божият гняв идва върху синовете на непокорството, 7 e  с които и вие някога общувахте, когато живеехте с тях. 8 f  g  А сега отхвърлете от себе си всичко това: гняв, ярост, злоба, хула, сквернословие от устата си. 9 h  Не се лъжете един друг, понеже съблякохте стария човек заедно с делата му 10 i  и се облякохте в новия, който се обновява в съзвучие с образа на своя Създател, така че да достигне съвършено познание за Него. 11 j  Тук няма разлика между елин и юдеин, обрязан и необрязан, варварин и скит, роб и свободен, но Христос е всичко и във всичко.

12 И така, като свети и възлюбени Божии избраници, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 13 k  Търпете се един друг и си прощавайте взаимно, ако някой има оплакване против някого – както Христос ви прости, така и вие. 14А над всичко това, облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършено единство. 15 l  В сърцата ви да цари Божият мир; към него сте и призовани като едно тяло. И бъдете благодарни на Бога. 16 m  Христовото слово изобилно да се вселява у вас. С голяма мъдрост се поучавайте и наставлявайте един друг с псалми, славословия и духовни песни, като с благодат в сърцата си възпявате Господа. 17И всичко, което вършите със слово или на дело, всичко вършете в името на Господ Иисус Христос, като благодарите чрез Него на Бог Отец.

Правила за семеен живот

18 n  o  Вие, жените, подчинявайте се на мъжете си, както подобава в името на Господа. 19 p  Вие, мъжете, обичайте жените си и не бъдете груби с тях. 20Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това желае Господ. 21Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.

22 q  Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите земни господари, като им служите не само за пред очи като човекоугодници, а с истинско старание, с благоговение пред Бога. 23Каквото и да вършите, правете го от сърце, като за Господа, а не за хора. 24Знайте, че като отплата от Господа ще получите наследство, понеже служите на Господ Христос. 25 r  А който върши неправда, ще получи според неправдата си – Бог е безпристрастен.
Copyright information for BulCont