Daniel 11

1И така, от първата година на управлението на Дарий Мидийски аз, Гавриил, му станах опора и подкрепа.

2 Сега ще ти известя истината: още трима царе ще се издигнат в Персия; след това четвъртият ще превъзхожда всички други по богатство и когато стане по-силен с богатството си, ще повдигне всички против гръцкото царство. 3Там ще се издигне могъщ цар, който ще владее над обширно царство и ще действа по своя воля. 4Но веднага щом се издигне, царството му ще се разпадне и ще се раздели според четирите небесни посоки. То няма да се наследи от неговите потомци и повече няма да бъде така могъщо, както при неговото властване, защото ще рухне и ще бъде разделено и дадено на други, а не на тези.

Борба между северния (сирийския) и южния (египетския) цар

5 Тогава царят на южната част ще стане по-силен, но един от неговите князе ще бъде по-могъщ от него и царството му ще бъде по-могъщо от това на царя. 6Но след няколко години те ще сключат съюз и дъщерята на южния цар ще бъде дадена на царя на северната част, за да укрепи мира помежду им. Но тя няма да удържи положението си, няма да устои и нейният наследник, но както тя, така и тези, които я придружават, заедно с нейното дете и с този, който ѝ е дал властта над тях, ще бъдат предадени. След известно време 7на мястото ѝ ще израсне издънка от корена ѝ. Тя ще тръгне срещу войската, ще проникне в крепостите на северния цар, ще действува против тях и ще победи. 8Ще откара в плен в Египет също и боговете им, идолите им заедно със скъпоценните им сребърни и златни съдове. След това за няколко години ще остави на мира северния цар. 9Този пък, макар и да нападне царството на южния цар, ще се върне в земята си.

10 Но синовете му ще се въоръжат за война и ще съберат мощна войска. Един от тях ще нападне южния цар като опустошително наводнение. После отново ще се сражава с него чак до крепостите му. 11Тогава южният цар ще се разяри, ще нападне северния цар и ще воюва с него. А този ще се опълчи с голяма войска, но тя ще попадне в ръцете на противника му 12и ще бъде унищожена. Тогава сърцето му ще се възгордее; той ще срази десетки хиляди, но от това няма да стане по-силен. 13След това северният цар отново ще събере войска, още по-силна от предишната, и след няколко години ще потегли срещу онези с огромна войска и с голям обоз.

14 В онези времена мнозина ще въстанат против южния цар, както и силни хора сред твоя народ ще се надигнат. Така ще се сбъдне видението. Но те ще паднат. 15Тогава северният цар ще потегли, ще построи обсадни съоръжения и ще превземе един силно укрепен град. Но силите на южния цар няма да устоят, нито войската му с отбрани войни ще има сила да противостои. 16Този, който се опълчи срещу него, ще действа, както си иска – никой няма да може да му противостои. Той ще се разположи в Обетованата земя и властта му ще доведе до гибел. 17Той ще се стреми да пороби царството на южния цар, ще сключи сделка с него и ще му даде за жена дъщеря си, за да го погуби, но това няма да успее и няма да му се удаде. 18После ще се обърне към островите и ще завладее много от тях. Но един вожд ще прекрати нанесения от него позор, макар че няма да може да му отвърне с такъв позор. 19След това ще се обърне към крепостите на своята земя, но ще се препъне, ще падне и от него няма да остане и следа. 20На неговото място ще се издигне друг, който ще изпрати бирник в царско великолепие, но и той след кратко време ще загине, макар и не от народен гняв, нито в сражение.

Нечестивият цар на Сирия (Антиох IV Епифан) и гонението на юдеите

21 Негов наследник ще бъде презрян човек. На него няма да се въздаде царско достойнство; той ще дойде непредвидено и ще завладее царството с коварство. 22Пред него ще бъдат потопени и унищожени цели пълчища, дори и сам съюзникът вожд. 23След като се съюзи с него, той ще постъпва коварно, ще спечели власт само с малко хора. 24Той ще проникне в най-богатите и плодоносни места на една област и ще извърши това, което не са вършили бащите му и предците му; той ще плячкосва, ще граби и ще подели богатството сред своите; ще крои замисли, но това ще трае определено време.

25 a  После, събрал сили и дух, ще потегли с многобройна войска срещу южния цар. Южният цар ще встъпи във война с голяма и много силна войска, но няма да устои, защото ще замислят против него коварни планове. 26Собствените му сътрапезници ще го погубят, войската му ще се разлее като наводнение и ще паднат много убити. 27Тези двама царе ще замислят зло и на една трапеза ще говорят лъжливо. Но те няма да имат успех, защото краят няма да настъпи до определеното време. 28Северният цар ще се отправи към земята си с голямо богатство и със замисъл, насочен срещу святия завет; той ще го осъществи и ще се върне в земята си.

29 В определеното време той пак ще тръгне против южните части, но вторият път няма да бъде като първия, 30 b  защото китимските кораби ще потеглят против него и той ще падне духом. След това ще се върне, ще насочи яростта си срещу святия завет и постъпвайки така, пак ще се споразумее с тези, които са готови да отстъпят от святия завет. 31 c  Изпратена от него войска, която ще потегли, ще оскверни крепостта на светилището на силата, ще отмени всекидневната жертва и ще постави мерзостта на запустението. 32Той ще увлече с лъстивите си слова тези, които постъпват нечестиво против завета. Но тези, които са верни на своя Бог, ще устоят и съобразно това ще действат. 33 d  Мъдрите водачи на народа ще поучават мнозина, макар и за известно време да страдат от меч и огън, от плен и грабеж. 34По време на страданието си ще получат известна помощ и мнозина ще се присъединят към тях, но само привидно. 35 e  Някои от мъдрите водачи ще претърпят страдания, за да бъдат подложени на изпитания, очистени и избелени с оглед на последното време, защото има още време до определения срок.

36 f  Този цар ще постъпва както си иска, ще се въздигне и възвеличи над всякакъв бог, ще започне да говори хулни думи за Бога на боговете. Той ще има успех, но само докато Божият гняв достигне пълната си мяра, защото ще се изпълни това, което е предопределено. 37Той няма да почита боговете на предците си, както и любимото на жените божество, и изобщо никакъв бог, защото ще възвеличи себе си над всички. 38Вместо това той ще въздава чест на бога на крепостите и ще почита със злато и сребро, с благородни камъни и скъпоценности това божество, непознато за предците му. 39Той ще превземе силни крепости с помощта на чужд бог. Ще обсипе с почести онези, които го признаят, ще им даде власт над много хора и за награда ще им раздаде земя.

40 Към края на времето южният цар ще влезе в сражение с него. Северният цар ще се устреми като буря върху него с колесници, конници и много кораби, ще навлезе в областите, ще ги залее и ще премине през тях. 41Ще нахлуе също и в обетованата земя, тогава ще паднат жертва десетки хиляди, а от ръката му ще се спасят само Едом, Моав и голяма част от амонците. 42Ще простре ръката си върху различни страни; няма да се спаси и Египет. 43Ще завладее златните и сребърните съкровища и всичките скъпоценности на Египет; дори ливийците и етиопците ще го съпровождат. 44Обаче известия от изток и север ще го изплашат. Затова той ще потегли силно разярен, за да унищожава и да предава на смърт много хора. 45Ще устрои великолепните си шатри между морето и преславната свещена планина; но въпреки това краят му ще го застигне и никой няма да му помогне.
Copyright information for BulCont