Daniel 12

Възкресение и възмездие

1 a  В онова време начело ще застане Михаил, върховният княз – ангел, който се застъпва за твоите сънародници. Тогава ще настъпи време на тежки бедствия, каквото още не е имало, откакто народи са живели до това време. От твоя народ ще се спасят през тези времена всички, които са записани в книгата. 2 b  Много от спящите в земята ще възкръснат – едни за вечен живот, други за вечен срам и позор. 3 c  Мъдрите водачи ще сияят като небесните светила и онези, които са довели много хора до справедливи дела – като звездите, завинаги, вечно.

Епилог – запечатване на книгата и пророчество за края на времената

4 d  А ти, Данииле, пази на тайно място тези думи и запечатай тази книга до последното време, когато мнозина ще я изследват и знанието ще се умножи.“ 5Тогава аз, Даниил, погледнах и ето: други двама мъже стоят – единият на отсамния бряг на реката, другият – на отвъдния бряг на реката. 6 e  Единият попита облечения в ленена дреха мъж, който стоеше над водата на реката: „Кога ще настъпи краят на тези непонятни предзнаменования?“ 7 f  Мъжът, облечен в ленена дреха, който стоеше над водата на реката, вдигна към небето своята дясна ръка, както и лявата си ръка. Тогава чух, че се закле във вечно Живеещия: „Всичко това ще се сбъдне в продължение на година, две години и половин година, когато настъпи краят на властта на този, който потиска святия народ.“

8 Аз чух това, но не разбрах нищо. Затова попитах: „Господарю мой, как ще завърши всичко това?“ 9А той отговори: „Върви по пътя си, Данииле, защото тези думи остават скрити на тайно място и запечатани до последното време. 10 g  Мнозина ще бъдат очистени, избелени и подложени на изпитание. А нечестивите ще продължават с нечестието си; никой от нечестивите няма да разбере това, но мъдрите водачи ще го разберат. 11 h  От времето, когато се отмени всекидневната жертва и се постави мерзостта на запустението, ще мине междинно време от хиляда двеста и деветдесет дена. 12Щастлив е този, който издържи и доживее навършването на хиляда триста тридесет и пет дена. 13А ти върви по пътя си и почивай в гроба, и ще възкръснеш
12:13 Букв. и ще станеш.
, за да получиш определената награда
12:13 Букв. жребий.
в края на времената.“
Copyright information for BulCont