Daniel 7

Видение за четирите звяра и Човешкия Син

1 През първата година от управлението на вавилонския цар Валтацар Даниил видя сън и имаше пророчески видения, докато лежеше в леглото си. Тогава той записа този сън и го разказа. 2Даниил започна да говори с думите:

„Ето видях в нощното си видение – ветрове от четирите небесни посоки породиха буря в голямото море
3 a  и от морето излязоха четири големи звяра, различни един от друг. 4Първият беше като лъв, но имаше орлови крила: гледах как накрая му изскубаха крилата; той беше вдигнат от земята, изправи се на крака като човек и му беше дадено човешко сърце. 5След това се появи още един, втори звяр, приличащ на мечка. Той стоеше откъм едната страна и в устата между зъбите му имаше три ребра. Беше му заповядано: „Стани, погълни много месо!“ 6После видях: появи се още един звяр, приличащ на леопард. Той имаше на гърба си четири птичи крила; този звяр имаше и четири глави и му беше дадена власт. 7 b  След това видях в нощните видения: ето появи се четвърти звяр, страшен и ужасен, и много силен; имаше големи железни зъби; той поглъщаше и трошеше, а остатъците тъпчеше с крака; той се различаваше от всички предишни зверове и имаше десет рога. 8 c  Докато се вглеждах в тези рогове, измежду тях израсна още един малък рог, пред който три от предишните рогове бяха изкоренени; и, ето на този рог имаше очи, като човешки очи, и уста, които говореха надменно.

9 d  Видях още, че бяха поставени престоли и Древният по години седна; облеклото Му беше бяло като сняг и косите Му – като чиста вълна; престолът Му – огнен пламък, колелата Му – пламтящ огън. 10 e  Огнена река изтичаше и минаваше пред Него. Милион бяха тези, които Му служеха, и десетки хиляди по десет хиляди – тези, които стояха пред Него. Съдът започна и книгите бяха разтворени.

11 f  По-нататък видях, че заради надменните думи, които рогът изговаряше, звярът беше убит пред очите ми, а тялото му беше разкъсано и предадено за изгаряне на огън. 12Властта беше отнета също и от другите зверове, а животът им беше продължен само до определено време.

13 g  След това видях в нощните видения: ето сред небесните облаци идваше Един, подобен на Човешки Син, стигна до Вечния и така Той беше доведен пред Него. 14 h  На Него бяха дадени сила, слава и царска власт, за да Му служат всички народи и племена от всички езици. Неговата сила е вечна и непреходна и царската Му власт никога няма да изчезне.

15 Духът ми се разтрепери у мене, Даниил, в тялото ми, и видяното от мене ме смути. 16Приближих се до един от присъстващите и го попитах какво означава всичко това. Той започна да говори и ми обясни неговото значение: 17„Тези четири големи зверове означават, че четирима царе ще се издигнат на земята. 18 i  След това святите хора на Всевишния ще получат царската власт и ще я получат завинаги и за вечни времена.“

19 Тогава поисках да разбера какво означава четвъртият звяр, който съвсем се отличаваше от всички други – той беше твърде страховит с железните си зъби и медни нокти, поглъщаше и разкъсваше, а остатъците тъпчеше с нозе. 20Поисках да узная също и значението на десетте рога, които бяха на главата му, както и на другия, новоизраслия рог, пред който паднаха три – за онзи, същия рог, на който имаше очи и уста, която изговаряше надменни думи, и който изглеждаше по-силен от другите. 21 j  Бях видял как този рог водеше борба със святите хора и надделяваше над тях, 22 k  докато дойде Древният по години. Тогава на святите хора на Всевишния беше отдадена справедлива присъда и настъпи времето, когато святите хора завладяха царската власт.

23 Той
7:23 Т.е. ангелът.
отговори така: „Четвъртият звяр означава настъпването на четвърто царство на земята, което ще се различава от всички царства и ще погълне цялата земя, ще я разори и опустоши.
24 m  А десетте рога означават идването на десет царе в това царство, след които ще се възцари друг, който ще бъде различен от предишните и ще покори трима царе. 25 n  Той ще произнася хулни думи против Всевишния и ще подложи на гонение святите хора на Всевишния; дори ще замисли да промени празничните дни и закона и святите хора ще бъдат под властта му в продължение на година и две години, и половин година. 26После ще се проведе съд и властта ще се отнеме от този цар, за да бъде накрая погубен и унищожен, 27 o  а царската власт, силата и царственото величие по цялото поднебесие ще се дадат на святия народ на Всевишния. Неговата царска власт е вечна власт и всички властници ще служат на Него и ще Му се покоряват.“

28 Тук завършва откровението. Що се отнася до мене, Даниил, размишленията ми така силно ме смутиха, че лицето ми побледня, но аз запазих откровението в сърцето си.“
Copyright information for BulCont