Deuteronomy 11

Заключително послание на Мойсей

1 И така, обичай Господа, своя Бог, и спазвай винаги заръките Му, наредбите Му, законите Му и заповедите Му. 2Днес трябва да проумеете, че не вашите деца са тези, които не познаха и не преживяха наказанието от Господа, вашия Бог – Неговото величие, Неговата силна ръка и вдигнатата Му десница, 3 a  знаменията Му и делата Му, които Той извърши в Египет против фараона, египетския цар, и против цялата му страна, 4 b  какво направи Той с войската на египтяните, с конете и с колесниците им, които Той потопи във водите на Червено море, когато те ви преследваха, и как Господ ги изтреби до ден днешен, 5какво направи Той за вас в пустинята, докато дойдете на това място, 6 c  и какво направи Той на Датан и Авирон, синовете на Елиав, Рувимовия син, как земята разтвори уста и ги погълна пред цял Израил – със семействата им, с шатрите им и с всичко, каквото имаха, 7а вие самите видяхте с очите си всички велики дела, които Господ извърши.

8 Затова пазете всички заповеди, които ви заповядвам днес, за да бъдете силни, да отидете и да завладеете страната, в която преминавате, за да я владеете; 9за да живеете дълго в страната, за която Господ се е клел на предците ви да я даде на тях и на техните потомци – земя, в която текат мляко и мед. 10 d  e  Защото страната, в която отиваш, за да я завладееш, не е като египетската земя, от която излязохте, където ти засяваше семена и сам я напояваше като зеленчукова градина. 11Не, страната, в която влизате, за да я завладеете, е страна с планини и долини, която пие вода от дъжда на небето – 12страна, за която твоя Господ Бог се грижи. Очите на Господа, твоят Бог, са отправени непрестанно към нея, от началото на годината до края на годината. 13 f  „Ако слушате заповедите Ми, които днес ви заповядвам, казва Господ, да обичате Господа, своя Бог, и да Му служите от все сърце и душа, 14тогава навреме ще давам на земята ви дъжд – пролет и есен, и ти ще събираш жито, вино и елей. 15За твоя добитък ще давам трева на полята ти и ти ще ядеш и ще бъдеш сит.“ 16Но се пазете да не бъде измамено сърцето ви и да се отклоните, като служите на други богове и им се покланяте! 17Тогава гневът на Господа ще пламне против вас и Той ще заключи небето, за да няма дъжд и да не дава земята своя плод. И вие скоро ще изчезнете от хубавата страна, която Господ ви дава!

18 g  И така, вложете тези мои думи в сърцето и в душата си, вържете ги като знак на ръката си и нека бъдат като превръзки на челата ви. 19Повтаряйте на децата си, говорете за тях, когато седите вкъщи, когато сте на път, когато си лягате и когато ставате. 20Напиши ги върху гредите на къщата си и на портите си, 21за да живеете дълго вие и вашите деца в страната, за която Господ се е клел да я даде на предците ви, докато има небе над земята.

22 Защото ако усърдно пазите всички тези заповеди, които ви заповядвам, и ги изпълнявате – да обичате Господа, своя Бог, да ходите по всичките Му пътища и да сте привързани към Него, 23 h  тогава Господ ще прогони всички тези народи пред вас и вие ще прогоните народи, по-големи и по-силни от вас. 24 i  Всяко място, където стъпи кракът ви, ще бъде ваше: от пустинята до Ливан, от реката – река Ефрат, та чак до морето, което е на запад, ще се простират вашите предели. 25Никой няма да устои срещу вас. Страх и ужас ще всява Господ, вашият Бог, от вас върху цялата земя, на която стъпите, както ви е обещал.

26 j  Ето днес поставям пред вас благословение и проклятие: 27благословение – ако слушате заповедите на Господа, своя Бог, които днес ви заповядвам; 28и проклятие – ако не слушате заповедите на Господа, своя Бог, а се отклоните от пътя, който днес ви заповядвам, и следвате други богове, които вие не познавате.

29 k  А когато Господ, твоят Бог, те въведе в страната, в която отиваш, за да я завладееш, тогава произнеси благословение от планината Гаризим, а проклятие от планината Гевал. 30Не са ли те отвъд Йордан, оттатък западния път, в страната на ханаанците, които живеят в равнината срещу Галгал, близо до дъбравата Морѐ? 31И когато вие преминете Йордан, за да отидете да завладеете страната, която Господ, вашият Бог, ви дава, когато я завладеете и заживеете в нея, 32вие трябва да съблюдавате и изпълнявате всички наредби и закони, които ви предлагам днес.
Copyright information for BulCont