Deuteronomy 14

Наредба за чистите и нечистите животни и за десятъка

14:3-20Лев. 11:1-23

1 a  b  Вие сте синове на Господа, вашия Бог; не се самонаранявайте и не стрижете косата си над очите заради мъртвец. 2 c  Защото ти си свят народ за Господа, своя Бог, и от всички народи, които са по земята, Господ тебе избра да бъдеш Негов народ.

3 Не яж нищо нечисто. 4 d  Ето животните, които може да ядете: говеда, овци, кози, 5елени, газели, сръндаци, диви кози, зубри, антилопи и диви овце. 6Може да ядете всяко животно, което има раздвоени, но напълно раздвоени копита, и което преживя. 7Но от онези, които преживят и които имат раздвоени копита, не яжте камилата, заека и язовеца, защото те преживят, но нямат раздвоени копита; те са нечисти за вас. 8Също и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя; тя е нечиста за вас. Месото ѝ не яжте и до трупа ѝ не се допирайте.

9 От всичко, което живее във водата, яжте всичко, което има перки и люспи. 10Всичко, което няма перки и люспи, не яжте; то е нечисто за вас.

11 Всички чисти птици може да ядете. 12Тези, които не бива да ядете, са: орел, черен лешояд, брадат лешояд, 13каня, мишелов, всякакъв вид соколи, 14всякакъв вид врани, 15щраус, кукумявка, чайка, всякакъв вид ястреби, 16сова, ибис, лебед, 17пеликан, корморан, рибар, 18щъркел, всякакъв вид чапли, папуняк и прилеп.

19 Всякакви крилати насекоми са нечисти за вас, не ги яжте. 20Всички чисти птици може да ядете.

21 e  Не яжте никаква мърша; дай я на чужденеца в града, той може да я яде, или пък я продай на пришълец, защото вие сте свят народ за Господа, своя Бог. Не вари яре в млякото на майка му.

22 f  Отделяй ежегодно десятък от всичко, което си посял и нивата ти е родила. 23И яж десятъка от житото си, виното си, маслото си, от първородните на едрия си и дребен добитък пред Господа, своя Бог, на мястото, което Той избере, за да пребъдва името Му там, така че да се научиш да се боиш от Господа, своя Бог, през всички дни. 24Но ако пътят ти е дълъг и ти не можеш да го занесеш, понеже е далеч от тебе мястото, което Господ, твоят Бог, ще избере, за да утвърди там името Си, и Господ, твоят Бог, така те е благословил, 25тогава го размени за пари, вземи парите и иди на мястото, което ще избере Господ, твоят Бог. 26И накупи с тези пари всичко, каквото душата ти иска – волове, овци, вино, сикер и всичко, каквото си пожелаеш. И яж там пред Господа, своя Бог, и се веселете, ти и твоят дом.

27 А левита, който е в селищата ти, не оставяй в беда, понеже той няма дял, нито наследство като тебе! 28 g  В края на всяка трета година отделяй всички десятъци от произведеното през годината и го давай на съхранение в селищата си. 29 h  И нека тогава дойдат и левитът – понеже той няма дял, нито наследство като тебе, – и пришълецът, и сирачето, и вдовицата, и нека ядат и бъдат сити, за да те благослови Господ, твоят Бог, във всичко, което вършиш.
Copyright information for BulCont