Deuteronomy 16

Наредба за празниците

16:1-8Изх. 12:14-20 ; Лев. 23:4-8 ; Чис. 28:16-25

1 a  Съблюдавай месец авив и празнувай Пасха на Господа, своя Бог, защото в месец авив Господ, твоят Бог, те изведе нощем от Египет. 2И коли пасхална жертва на Господа, своя Бог, от дребен и едър добитък, на мястото, което избере Господ, за да пребъдва там името Му. 3Не яж с нея квасен хляб! Седем дена яж с нея безквасни хлябове – хляба на неволята, понеже набързо излезе от египетската земя, – за да помниш през всички дни на живота си деня на излизането си от египетската земя. 4Седем дена да не се намира квас навред в пределите ти и от месото, което си принесъл в жертва вечерта на първия ден, нищо не бива да остане до сутринта.

5 Не можеш да колиш пасхална жертва в което и да е от твоите селища, които Господ, твоят Бог, ще ти даде, 6а само на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да пребъдва там името Му. Там коли пасхалната жертва вечер, при залез слънце, по същото време, когато излезе от Египет. 7Ти трябва да я опечеш и изядеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог, и едва на сутринта можеш да си тръгнеш и да се завърнеш в шатрата си. 8Шест дена яжте безквасни хлябове, а седмия ден отдайте на празника на Господа, своя Бог, и не вършете никаква работа.

9 b  Отброй си седем седмици, като започнеш да броиш седемте седмици от деня, в който хванеш сърп за жетва. 10Тогава празнувай празника Седмици на Господа, своя Бог, с доброволен принос, който можеш да дадеш от това, с което Господ, твоят Бог, те е благословил. 11И се веселете пред Господа, своя Бог, ти, синът ти, дъщеря ти, робът ти, робинята ти и левитът, който е в селищата ти, и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да пребъдва там името Му. 12Помни, че ти беше роб в Египет и трябва да спазваш и да изпълняваш тези наредби.

13 c  Седем дена празнувай празника Шатри, след като прибереш житото и виното си. 14Веселете се на празника си, ти, синът ти, дъщеря ти, робът ти, робинята ти, левитът и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са в селищата ти. 15Седем дена празнувай пред Господа, своя Бог, на мястото, което избере Господ, твоят Бог. Защото Господ, твоят Бог, ще те благослови във всичко, което си придобил, и във всяко твое начинание и ти наистина ще бъдеш радостен.

16 d  Три пъти в годината всеки мъж да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той: в празника Безквасници, в празника Седмици и в празника Шатри. Но да не се явяват пред Господа с празни ръце, 17а всеки с доброволен дар според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал.

Наредби за правосъдието и идолопоклонството

18 Във всичките си селища постави съдии и надзорници, които Господ, твоят Бог, ще ти даде според племената ти, за да съдят народа справедливо. 19 e  Недей да съдиш криво, не гледай кой какъв е и не вземай дарове, защото даровете заслепяват очите на мъдрите и изкривяват думите на праведните. 20Търси само правдата, за да живееш и да завладееш страната, която Господ, твоят Бог, ти дава.

21 f  Не поставяй ашери от каквото и да е дърво при жертвеника на Господа, своя Бог, който ще си издигнеш, 22и не поставяй такъв стълб, понеже това е омразно на Господа, твоя Бог.
Copyright information for BulCont