Deuteronomy 18

Наредба за свещениците и пророците

1 a  b  c  За свещениците левити, за цялото Левиево племе няма да има дял и наследство в Израил; те ще се хранят от жертвите за Господа и от Неговото наследство. 2 d  Затова няма да имат наследство сред братята си. Сам Господ е техен дял, както Той им говори.

3 Ето какво трябва да бъде отредено за свещениците от народа – от онези, които принасят в жертва вол или овца: да дават на свещеника плешката, челюстите и вътрешностите; 4давай му също и първия плод – от житото си, от виното си и от елея си, и първата вълна от овцете си, 5понеже него избра Господ, твоят Бог, измежду всичките ти племена, за да стои да служи в името на Господа – той и синовете му за вечни времена.

6 И ако дойде левит от някое от твоите селища в целия Израил, където е бил пришълец, той може да дойде, когато пожелае, на мястото, което избере Господ, 7и да служи в името на Господа, своя Бог, както всичките негови братя левити, които стоят там пред Господа. 8Нека те получават по равно от яденето, независимо какъв е техният бащин имот.

9 Когато влезеш в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде, не бива да се учиш да вършиш мерзости, каквито са вършили тези народи. 10 e  Нека няма сред вас такъв, който да предава сина си или дъщеря си на огъня, който да предсказва, да гадае, да врачува или да прави магии, 11 f  да омайва, да вика духове, да върши вълшебства или да говори с мъртви. 12Защото всеки, който прави това, е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ, твоят Бог, ги прогонва пред тебе. 13Бъди непорочен пред Господа, своя Бог. 14Защото тези народи, които ти ще прогониш, слушат гадатели и прорицатели, а на тебе Господ, твоят Бог, не ти е позволил това.

15 g  Пророк като мене ще издигне Господ, твоят Бог, изсред тебе, измежду твоите братя. Него слушайте! 16Защото ти така моли Господа, своя Бог, на Хорив, когато се бяхте събрали, с думите: „Нека не чуя вече гласа на Господа, своя Бог, и да не видя вече този голям огън, за да не умра!“ 17Тогава Господ ми рече: „Добро е това, което казаха. 18Пророк като тебе ще им издигна измежду братята им, ще вложа думите Си в устата Му и Той ще им говори всичко, което Аз Му заповядам. 19А който не послуша думите Ми, които ще говори от Мое име, Аз ще искам сметка от него. 20 h  Но пророк, който дръзне да говори от Мое име, каквото Аз не съм му заповядал да говори, или говори от името на други богове, този пророк трябва да умре.“

21 И ако си кажеш: „Как ще познаем думите, които Господ не е изрекъл?“ 22 i  трябва да знаеш: когато някой пророк говори от името на Господа и думите му не се сбъднат и не се изпълнят, това са думи, които Господ не е говорил. Говорил ги е пророкът в своята дързост; от него не трябва да се боиш.
Copyright information for BulCont