Deuteronomy 21

Различни постановления и правила

1 Ако в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да завладееш, се намери убит да лежи сред полето и не се знае кой го е убил, 2нека твоите старейшини и съдии излязат и измерят разстоянието от убития до градовете наоколо. 3Старейшините на града, който е най-близо до убития, да вземат телица, с която не е работено и не е теглила ярем; 4и нека старейшините на този град отведат телицата в долина с пресъхнал поток, неорана и незасявана, и там да пречупят врата на телицата. 5 a  Тогава да пристъпят напред свещениците, Левиевите потомци, понеже Господ, твоят Бог, ги избра да Му служат и да благославят в името на Господа, и по тяхната дума да се отсъжда всяка разпра и насилие. 6 b  А всички старейшини от този град, който е най-близо до убития, да умият ръцете си над закланата в долината телица 7и да изрекат като свидетелство: „Нашите ръце не са пролели тази кръв и нашите очи нищо не са видели. 8Очисти своя народ Израил, който Ти, Господи, си изкупил, и не вменявай на народа Си, Израил, невинна кръв.“И те ще се очистят от кръвта. 9 c  А ти трябва да измиваш от себе си кръвта на невинния, като вършиш онова, което е право в очите на Господа.

10 Когато тръгнеш на битка против враговете си и Господ, твоят Бог, ги предаде в твоите ръце, и ти вземеш пленници, 11а сред пленените съзреш красива жена, обикнеш я и поискаш да я вземеш за жена, 12заведи я у дома си; и нека тя остриже главата си и изреже ноктите си; 13и като махне дрехите, с които е пленена, да остане у дома ти и да оплаква баща си и майка си цял месец. След това можеш да влезеш при нея, да ѝ станеш мъж и тя да ти бъде жена. 14Но ако не останеш доволен от нея, пусни я, където желае. Ала не бива да я продаваш за пари или да я правиш робиня, защото ти си я унизил.

15 d  Ако някой има две жени, едната обичана, а другата необичана, и те му народят синове – и обичаната, и онази, която не е обичана, и ако първородният син е от онази, която не е обичана, 16то когато дели своя имот между синовете си, не може да даде първенство на сина от обичаната пред първородния син от онази, която не е обичана, 17а трябва да признае за първороден сина от онази, която не е обичана, и да му даде двоен дял от целия си имот, защото той е пръв плод на мъжката му сила – на него принадлежи правото на първородството.

18 Ако някой има буен и непокорен син, който не слуша наставленията на баща си и на майка си и колкото и да са го наказвали, той пак не иска да ги слуша, 19то нека баща му и майка му го вземат и го заведат при старейшините на града си – при портите, където заседават, 20и да кажат на старейшините от града: „Нашият син е буен и непокорен, не слуша думите ни, разюздан е и е пияница.“ 21Тогава всички жители на града му нека го пребият с камъни до смърт; така изтребвай злото сред вас, цял Израил ще чуе и ще се страхува.

22 e  Ако някой извърши престъпление, което се наказва със смърт, и бъде осъден, и ти го обесиш на дърво, 23 f  тялото му не бива да остане през нощта на дървото. Погреби го в същия ден, защото обесеният е проклет от Бога и ти не трябва да оскверняваш страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да завладееш.
Copyright information for BulCont