Deuteronomy 22

1 a  Когато видиш, че волът или овцата на твоя брат са се изгубили, не ги оставяй, а ги върни при брат си. 2Ако пък брат ти не живее наблизо или не знаеш кой е, прибери ги у дома си; нека стоят при тебе, докато брат ти ги потърси, и тогава му ги върни. 3Така постъпвай с осела му, така постъпвай с дрехата му, с всяко нещо, изгубено от брат ти – каквото е изгубил и ти си го намерил; не постъпвай така, сякаш не те засяга.

4 Когато видиш осела на брат си или вола му, паднали на пътя, не ги оставяй, а му помогни да ги вдигне.

5 Жена да не носи мъжка дреха, нито мъж да се облича в женско облекло, защото всеки, който върши това, е мерзост пред Господа, твоя Бог.

6 Ако видиш по пътя си птиче гнездо на някое дърво или на земята, с пиленца или яйца, и майката лежи върху пиленцата или върху яйцата, не вземай майката заедно с малките. 7Майката пусни, а малките можеш да вземеш, за да ти бъде добре и да живееш дълго.

8 Когато строиш нова къща, огради покрива, за да не навлечеш кръв върху къщата, ако някой падне от него.

9 b  Не засявай лозето си с различни семена, за да не отиде всичко напразно – и семето, което си засял, и плодът от лозето.

10 Не впрягай за оран вол и осел заедно.

11 Не обличай дреха от вълна и лен, тъкани заедно.

12 c  Направи си ресни по четирите краища на връхната си дреха, с която се намяташ.

13 Ако някой вземе жена и след като влезе при нея, я намрази 14и я набеди в постъпки, заради които тръгне мълва, и ѝ излезе лошо име, като казва: „Взех тази жена, влязох при нея и не я намерих девица“, 15тогава бащата на момичето и майка ѝ нека вземат и изнесат девствените белези на момичето пред градските старейшини при портите 16и бащата на момичето да каже на старейшините: „Дадох дъщеря си за жена на този човек, а сега той я намрази; 17и ето набеждава я в постъпки, заради които тръгна мълва, и ѝ излезе лошо име, като казва: „Не намерих дъщеря ти девица“, но ето девствените белези на дъщеря ми.“И да разгънат долната дреха пред градските старейшини. 18Тогава старейшините на града да заловят този мъж и да го накажат, 19като го глобят сто сикли сребро, а той да ги даде на бащата на момичето затова, че заради него е излязло лошо име на израилска девица. Тя пък да остане негова жена и той да не може да се разведе с нея през целия си живот.

20 Но ако казаното излезе истина и момичето не бъде намерена девица, 21тогава да изведат момичето пред вратата на бащиния ѝ дом и мъжете от града да я пребият с камъни до смърт, защото е извършила нещо срамно в Израил, като е блудствала в бащината си къща; така изтребвай злото сред вас.

22 d  Ако някой бъде хванат в легло с омъжена жена, нека и двамата да бъдат предадени на смърт – и мъжът, който е лежал с жената, и тази жена. Така изтребвай злото от Израил.

23 Ако някой срещне в града млада девица, сгодена за мъж, и легне с нея, 24тогава изведете и двамата пред градските порти и ги пребийте с камъни до смърт – момичето, защото не е викала в града за помощ, а мъжа, защото е унизил жената на ближния си; така изтребвай злото сред вас.

25 Но ако някой срещне на полето сгодено момиче и я насили да легне с него, да бъде погубен само мъжът, който е лежал с нея. 26А на момичето не причинявай нищо, момичето не е съгрешило в нищо, достойно за смърт; това е все едно някой да се нахвърли върху ближния си и да го убие. 27Защото той я е срещнал на полето – сгоденото момиче и да е викало, не е имало кой да го спаси.

28 e  Ако някой срещне несгодена девойка и я насили да легне с нея, но ги намерят, 29тогава онзи, който е лежал с нея, да даде на бащата на девойката петдесет сикли сребро, а тя да му стане жена, понеже я е унизил; през целия си живот той не може да се разведе с нея.
Copyright information for BulCont