Deuteronomy 25

1Когато възникне разпра между хора и те дойдат и застанат пред съда, нека оправдаят правия и осъдят виновния. 2И ако виновният е наказан с бой, съдията да заповяда да го повалят и пред него да му ударят толкова удари, колкото е наказанието му. 3 a  Може да му нанесат четиридесет удара, но не повече – да не би, ако ударите са повече, твоят брат да бъде унизен в очите ти.

4 b  Не връзвай устата на вола, когато вършее.

5 Ако братя живеят заедно и един от тях умре, а няма син, жената на умрелия не трябва да става жена на чужд мъж, извън семейството. Нейният девер да влезе при нея и да я вземе за своя жена, за да изпълни задължението си като девер. 6 c  И първородният, когото тя роди, да носи името на умрелия брат, за да не се изличи името му в Израил. 7Но ако той не поиска да вземе снаха си, снаха му да отиде при градските порти и да каже пред старейшините: „Моят девер не иска да съхрани името на брат си в Израил и отказва да изпълни задължението си като девер.“ 8Тогава старейшините на града му да го извикат и да поговорят с него. Но ако той упорства и рече: „Не искам да я взема за жена“, 9нека снаха му пристъпи към него пред очите на старейшините и като събуе обувката от крака му, да плюе в лицето му и да каже: „Така се постъпва с човек, който не съзижда дома на брат си.“ 10 d  И тогава в Израил ще му излезе име „Дом на събутия“.

11 Ако се сбият двама души и жената на единия се намеси, за да освободи мъжа си от ръката на този, който го бие, и посегне и го хване за срамните му части, 12отсечи ѝ ръката; окото ти да не я пожали!

13 e  f  Да нямаш в торбата си различни теглилки, тежки и леки. 14В дома си да нямаш различни ефи, голяма и малка. 15Верни и точни теглилки да имаш и вярна и точна ефа да имаш, за да живееш дълго в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде. 16Защото мерзост е пред Господа, твоя Бог, всеки, който върши неправда.

17 Помни какво ти стори Амалик по пътя, когато излязохте от Египет; 18как излезе насреща ти по пътя, когато ти беше изнемощял от умора, и без да се побои от Бога, погуби онези, които изнурени изостанаха от тебе. 19 g  Затова когато Господ, твоят Бог, ти даде покой от всичките ти врагове около страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да завладееш, изтрий спомена за Амалик под небето, не забравяй това!
Copyright information for BulCont