Deuteronomy 29

1Тогава Мойсей свика целия Израил и им каза: „Вие видяхте всичко, което Господ стори пред очите ви в египетската земя с фараона, с всичките му служители и с цялата му страна – 2големите изпитания, които видяха очите ти, големите знамения и чудеса; 3 a  но до този ден Господ не ви даде разум, за да разбирате, очи, за да виждате, и уши, за да слушате. 4 b  Четирийсет години ви водих през пустинята и дрехите ви не овехтяха на вас, и обущата ви не се скъсаха на нозете ви; 5хляб не ядохте и вино и сикер не пихте, за да знаете, че Аз съм Господ, вашият Бог. 6 c  И когато дойдохте на това място, на бой срещу нас излязоха есевонският цар Сихон и васанският цар Ог, ала ние ги сразихме, 7 d  завладяхме страната им и я дадохме като дял на Рувимовото и Гадовото племе и на половината Манасиево племе. 8Затова пазете думите на този завет и ги изпълнявайте, за да имате успех във всичко, което вършите.

9 Днес всички вие стоите пред Господа, своя Бог – предводителите на племената ви, старейшините ви, надзорниците ви, всички мъже на Израил, 10 e  децата ви, жените ви, пришълците във вашия стан, от дърваря до водоносеца, 11за да встъпиш в завета на Господа, своя Бог, и в клетвения договор, който Господ, твоят Бог, ще сключи днес с тебе, 12за да те утвърди днес за Свой народ и да ти бъде Бог, както ти е казал и както се е клел на предците ти Авраам, Исаак и Яков. 13И аз не сключвам този завет и този клетвен договор само с вас, 14а както с онези, които днес стоят тук с нас пред Господа, нашия Бог, така и с онези, които не са днес тук с нас.

15 Защото вие знаете как живяхме в египетската страна и как вървяхме сред народите, през които преминахте, 16и видяхте мерзостите им и кумирите от дърво, камък, сребро и злато, които са при тях. 17 f  Затова да няма между вас мъж или жена, род или племе, чието сърце да се отвърне днес от Господа, за да отиде да служи на боговете на тези народи; да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин – 18някой, който, като чуе думите на тази клетва, сам да се благослови с думите: „Ще ми е добре, дори да правя каквото си поискам!“Тогава покрай сухото и мокрото ще изгори. 19На такъв Господ няма да прости; веднага гневът на Господа и яростта Му ще пламнат против този човек и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето. 20И ще го отдели Господ от всички племена на Израил за погибел според всички проклятия на завета, написани в тази книга на закона.

21 Тогава идното поколение, децата ви, които ще ви наследят, и чужденецът, който ще дойде от далечна земя, като видят бедите на тази страна и напастите, които Господ е пратил върху нея, ще кажат: 22 g  „Жупел и сол е навред, цялата страна е пожарище; нито засяват, нито ражда, нито никне върху нея трева, както при гибелта на Содом и Гомора, на Адма и Севоим, които Господ съсипа в гнева Си и в яростта Си.“ 23 h  И всички народи ще питат: „Защо Господ стори това на тази страна? Защо е този яростен гняв?“ 24 i  А отговорът ще бъде: „Защото изоставиха завета на Господа, Бога на предците си, който Той сключи с тях, когато ги изведе от египетската страна, 25и отидоха да служат на други богове и да им се покланят – богове, които те не знаеха и които Той не бе им отредил. 26Затова се разпали гневът на Господа против тази страна и Той прати върху нея всички проклятия, които са написани в тази книга. 27И ги изтръгна Господ от страната им с гняв, ярост и страшно негодувание и ги прати в друга страна, където са и днес.“ 28Онова, което е скрито, принадлежи на Господа, нашия Бог, а което е явно – на нас и на децата ни за вечни времена, за да изпълняваме всички думи на този закон.
Copyright information for BulCont