Deuteronomy 30

Условие за възстановяване на Израил и благословение към него

1 a  Когато над тебе се сбъднат всички тези думи – благословиите и проклятията, които ти изложих, и ти ги вземеш присърце сред всички народи, между които Господ, твоят Бог, те разпилее, 2и от все сърце и душа се обърнеш към Господа, своя Бог, и послушаш гласа Му, ти и твоите синове, както днес ти заповядвам, 3 b  тогава Господ, твоят Бог, ще промени твоята участ, ще се смили над тебе и пак ще те събере от всички народи, между които Господ, твоят Бог, те е разпръснал. 4Дори да бъдеш разпилян от единия до другия край на небето, и оттам ще те събере Господ, твоят Бог, и оттам ще те вземе. 5И ще те доведе Господ, твоят Бог, в страната, която са владели твоите предци, и ти ще я владееш. И Той ще ти стори добро и ще те направи по-многоброен от предците ти.

6 c  Господ, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш. 7И ще обърне Господ, своят Бог, всички тези проклятия върху враговете ти и върху онези, които те ненавиждат и те преследват. 8А ти отново ще слушаш гласа на Господа и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам. 9И Господ ще ти даде изобилие на блага във всяко твое начинание, обилен плод на твоята утроба, на добитъка ти и на нивите ти, защото Господ отново ще се радва на твоето благоденствие, както се е радвал на предците ти, 10ако слушаш гласа на Господа, своя Бог, и спазваш заповедите Му и наредбите Му, написани в тази книга на закона, и ако се обърнеш към Господа, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.

11 Тази заповед, която днес ти давам, не е непосилна за тебе, нито е далечна. 12 d  Тя не е на небето, та да речеш: „Кой би възлязъл за нас на небето и би ни я донесъл, за да я чуем и да я изпълняваме?“ 13Нито е отвъд морето, та да речеш: „Кой би прекосил морето и би ни я донесъл, за да я чуем и да я изпълняваме?“ 14Напротив, това слово е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти – за да го изпълняваш.

15 e  Ето днес полагам пред тебе живота и доброто, смъртта и злото: 16ако слушаш заповедите на Господа, своя Бог, които днес ти заповядвам – да обичаш Господа, своя Бог, да ходиш по Неговите пътища и да изпълняваш заповедите, наредбите и законите Му, тогава ще живееш и ще станеш многоброен, и Господ, твоят Бог, ще те благослови в страната, в която отиваш, за да я завладееш; 17но ако се отвърне сърцето ти и не слушаш, ако се заблудиш и започнеш да се кланяш на други богове и да им служиш, 18днес ви заявявам, че вие ще загинете и няма да останете за дълго в страната, в която преминавате през Йордан, за да я завладеете. 19 f  Призовавам днес небето и земята за свидетели против вас: положих днес пред тебе живот и смърт, благословение и проклятие. Затова избери живота, за да живете ти и твоето потомство! 20 g  Обичай Господа, своя Бог, слушай гласа Му и бъди привързан към Него, защото в това са твоят живот и твоето дълголетие; така ти ще пребъдваш в страната, за която Господ се е клел на предците ти Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде.“
Copyright information for BulCont