Deuteronomy 34

Смъртта на Мойсей

1 a  Тогава Мойсей се изкачи на Моавските полета нагоре по планината Нево, на връх Фасга, който е срещу Йерихон. И Господ му показа цялата галаадска страна чак до Дан, 2цялата Нефталимова страна, Ефремовата и Манасиевата страна и цялата Юдова страна, чак до Западното море, 3Негев, областта около Йордан, долината на Йерихон, града на палмите, чак до Сигор. 4 b  И Господ му каза: „Ето земята, за която се клех на Авраам, Исаак и Яков с думите: „На твоето потомство ще я дам. Аз ти дадох да я видиш с очите си, но в нея ти няма да влезеш“.“

5 И там, в моавската страна, умря Мойсей, Господен служител, както Господ беше определил. 6 c  Погребаха го в долината, в моавската страна, срещу Ветфегор; и до днес никой не знае къде е гробът му. 7Мойсей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не помътняха и силата му не беше го напуснала. 8 d  Израилтяните оплакваха Мойсей в моавските полета тридесет дена. Така отминаха дните за плач и тъга по Мойсей.

9 e  А Иисус, Навиновият син, беше изпълнен с дух на мъдрост, защото Мойсей беше възложил ръце върху него; и синовете на Израил му се покоряваха и постъпваха така, както Господ бе заповядал на Мойсей.

10 f  В Израил вече не се яви такъв пророк като Мойсей, на когото Господ е говорил очи в очи, 11с всички знамения и чудеса, които Господ го изпрати да извърши в Египет над фараона, над всичките му служители и над цялата му страна, 12със силната ръка и със страховитите дела, които Мойсей извърши пред очите на цял Израил.
Copyright information for BulCont