Deuteronomy 6

Великата заповед

1 А ето заповедите, наредбите и законите, на които Господ, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да ги следвате в страната, в която преминавате, за да я завладеете. 2 a  Ако докато си жив, се боиш от Господа, твоя Бог, и спазваш всичките Му наредби и заповеди, които ти давам – ти, синът ти и внукът ти, ще имаш дълъг живот. 3И така, слушай, Израилю, и се старай да ги изпълняваш, за да благоденстваш и да се размножите в страната, където текат мляко и мед, както Господ, Бог на твоите предци, ти обеща.

4 b  Слушай, Израилю, Господ, нашият Бог, единствен е Господ! 5 c  Обичай Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, от цялата си душа и с всичките си сили. 6 d  Тези думи, които ти заповядвам днес, да останат в сърцето ти! 7Повтаряй ги на децата си, говори за тях, когато седиш вкъщи, когато си на път, когато си лягаш и когато ставаш. 8 e  Вържи ги като знак на ръката си и нека бъдат превръзка на челото ти. 9Напиши ги върху гредите на къщата си и на портите си.

10 f  А когато Господ, твоят Бог, те въведе в страната, за която се е клел на предците ти Авраам, Исаак и Яков, да ти я даде с големи и хубави градове, които ти не си съграждал, 11 g  и с къщи, пълни с всякакви блага, които ти не си напълнил, с изкопани кладенци, които ти не си копал, и с лозя и маслини, които ти не си садил – тогава, когато ядеш и се наситиш, 12 h  пази се да не забравяш Господа, Който те изведе от египетската земя, от дома на робството. 13 i  Бой се от Господа, твоя Бог, на Него служи и в Негово име се кълни. 14 j  Не следвайте други богове, богове на народи, които са около вас 15– защото Господ, твоят Бог сред тебе, е Бог ревнив, – за да не пламне гневът на Господа, твоя Бог, против тебе и да те изтреби от лицето на земята.

16 k  Не поставяйте на изпитание Господа, вашия Бог, както Го поставихте на изпитание в Маса. 17Съблюдавайте точно заповедите на Господа, своя Бог, законите и наредбите Му, които Той ти заповяда, 18и върши това, което е право и добро пред Господа, за да ти бъде добре и да влезеш и да завладееш хубавата страна, която Господ с клетва обеща на предците ти. 19Тогава Господ ще прогони всички твои врагове, както обеща.

20 l  И ако някой ден синът ти те попита: „Какво означават тези заповеди, наредби и закони, които Господ, нашият Бог, ви е заповядал?“, 21ти отговори на своя син: „Роби бяхме на фараона в Египет, ала Господ ни изведе от Египет с крепката Си десница. 22Господ показа пред очите ни големи и страшни знамения и чудеса против Египет, против фараона и против целия му дом; 23а нас изведе оттам, за да ни въведе и ни даде страната, както се закле на нашите предци. 24И ни заповяда Господ да изпълняваме всички тези наредби, да се боим от Господа, своя Бог, за да благоденстваме през всичките ни дни и за да пази живота ни, така както и днес. 25Само тогава ще сме праведни пред Бога, ако се стараем да изпълняваме всички тези заповеди пред Господа, както Той ни заповяда.“
Copyright information for BulCont