Deuteronomy 8

Призив за подчинение на Бога

1 Всички заповеди, които днес ви заповядвам, изпълнявайте усърдно, за да живеете и да се умножите, да влезете и да завладеете страната, за която Господ се е клел на предците ви. 2 a  И да помниш целия път, по който Господ, твоят Бог, те е водил през тези четиридесет години в пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му или не. 3 b  Той те смиряваше, като те караше да гладуваш, и те хранеше с манна, която ти не познаваше, нито твоите предци познаваха, за да ти покаже, че човек не само с хляб живее, но че човек живее с всяко слово, което излиза от устата на Господа. 4Дрехата ти не овехтя, нито кракът ти отече през тези четиридесет години. 5 c  И така, проумей, че Господ, твоят Бог, те наказва, както човек наказва своя син. 6Затова пази заповедите на Господа, твоя Бог, като ходиш по пътищата Му и като се боиш от Него. 7 d  Защото Господ, твоят Бог, те води в хубава страна, в страна, богата на потоци и на извори, на подпочвени води, които бликат в долини и планини; 8в земя, богата на жито, ечемик, лозя, смокини и нарове; в земя, богата с маслинови гори и мед; 9в земя, в която хлябът ти няма да е оскъден и в която няма да ти липсва нищо; в земя, където камъните са желязо, и от планините на която ще копаеш мед. 10И когато ядеш и се наситиш, благославяй Господа, своя Бог, за хубавата страна, която ти е дал.

11 Не трябва да забравяш Господа, своя Бог, и да престъпваш заповедите Му, законите Му и наредбите Му, които днес ти заповядвам! 12Когато ядеш и се наситиш, съградиш хубави къщи и заживееш в тях, 13когато имаш много добитък и овце, много сребро и злато и от всичко имаш много – 14 e  гледай да не се възгордееш у себе си и да забравиш Господа, своя Бог, Който те изведе от египетската земя, от дома на робството; 15 f  Който те преведе през голямата и страшна пустиня със змии усойници, скорпиони и сухи, безводни земи; Който ти изкара вода от най-твърдите скали; 16 g  Който те храни в пустинята с манна, която твоите предци не познаваха, за да те смири и да те изпита, за да ти стори по-късно добро, 17 h  така че да не си кажеш: „С моята сила и с крепката си десница спечелих това богатство.“ 18Помни, че Господ, твоят Бог, е Този, Който ти дава сила да придобиеш богатство, за да изпълни завета Си, за който се е клел на предците ти, както прави и днес. 19Но ако забравиш Господа, своя Бог, и тръгнеш след други богове, като им служиш и им се покланяш, кълна ви се днес, че ще бъдете унищожени. 20Както народите, които Господ изтребва пред вас, така и вие ще бъдете изтребени, защото не послушахте гласа на Господа, своя Бог.
Copyright information for BulCont