Deuteronomy 13

1 a 
13:1 В Синодалната и Цариградската Библия 13:1 сл. е 12:32 сл.
Изпълнявайте усърдно всичко, което ви заповядвам: не прибавяй нищо към него и не отнемай нищо от него.

Изпитване на лъжепророците

2 c  Ако се въздигне сред тебе пророк или съновидец и ти покаже знамение или чудо, 3и се сбъдне това знамение или чудо, за което той ти е говорил, и тогава рече: „Да вървим след други богове, които ти не знаеш, и да им служим“– 4 d  ти не слушай думите на такъв пророк или на такъв съновидец. Защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да узнае дали обичате Господа, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. 5Господа, своя Бог, следвайте, от Него се бойте, Неговите заповеди спазвайте и Неговия глас слушайте, на Него служете и към Него се привързвайте! 6А онзи пророк или онзи съновидец да бъде предаден на смърт, защото е проповядвал да отстъпите от Господа, своя Бог, Който ви изведе от египетската страна и те избави от дома на робството; той е искал да те отклони от пътя, по който Господ, твоят Бог, ти бе заповядал да вървиш, но ти трябва да премахнеш злото сред тебе.

7 Ако твоят кръвен брат или синът ти, или дъщеря ти, или обичната ти жена, или приятелят ти, който ти е скъп като живота ти, се опита да те изкуши с думите: „Да вървим и да служим на други богове“– които нито ти си знаел, нито твоите предци, – 8на боговете на народите, които са около вас, близо до тебе или далече от тебе, от единия край на света до другия, 9ти не се съгласявай с него и не го слушай, не гледай към него със съжаление, не го щади и не го укривай, 10а непременно го умъртви. Нека твоята ръка се вдигне първа срещу него, за да го убие – а после ръката на целия народ. 11Убий го с камъни; нека да умре, защото поиска да те отклони от Господа, твоя Бог, Който те изведе от египетската земя, от дома на робството. 12Цял Израил ще чуе за това и обзети от страх, няма да вършат занапред такива злини сред тебе.

13 Ако чуеш за някой от градовете ти, които Господ, твоят Бог, ти дава да заселиш, 14че са се появили в него нечестиви хора изсред тебе и са подвели жителите на техния град с думите: „Да вървим и да служим на други богове, които вие не познавате“, 15тогава издири, разпитай и разучи добре. И ако се окаже вярно, че такава мерзост е сторена сред тебе, 16порази жителите на този град с острия си меч, предай на гибел него и всичко в него, нека и добитъкът загине от острия меч. 17Събери цялата плячка от него насред площада му и изгори с огън града и цялата плячка от него за всеизгаряне на Господа, своя Бог. Завинаги ще остане той куп развалини, за да не бъде никога създаден отново. 18И нищо от обреченото на унищожение да не остане в ръката ти, за да се отвърне Господ от яростния Си гняв, да се смили над тебе, да ти даде прошка и да те умножи, както се е клел на предците ти, ако послушаш гласа на Господа, своя Бог, пазиш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам, и вършиш това, което е справедливо в очите на Господа, твоя Бог.
Copyright information for BulCont