Deuteronomy 19

Правосъдие за престъпления

1 a  b  Когато Господ, твоят Бог, изтреби народите, чиято земя Господ, твоят Бог, ще ти даде, и ти ги прогониш и се заселиш в градовете им и в къщите им, 2 c  тогава си отдели три града в страната си, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да завладееш. 3Направи си път за тях и раздели на три части цялата страна, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да наследиш, за да може в тези градове да потърси убежище всеки, който извърши убийство.

4 А ето какъв убиец може да забегне там и да остане жив: онзи, който убие ближния си без умисъл и преди това не е изпитвал омраза към него; 5например отиде с него в гората да сече дърва, замахне с брадва в ръка да отсече дървото, а желязото изскочи от дръжката, улучи другия и той умре – такъв нека забегне в един от тези градове и ще остане жив. 6Пътят не трябва да е дълъг, за да не може онзи, който, обзет от гняв, иска да отмъсти за кръвта, да погне убиеца, да го настигне и да го убие, макар той да не заслужава смърт, защото преди това не е изпитвал омраза към него. 7Затова ти заповядвам: отдели си три града.

8 А когато Господ, твоят Бог, разшири пределите ти, както се е клел на твоите предци, и ти даде цялата страна, която бе обещал на предците ти, 9защото пазиш и изпълняваш всички тези заповеди, които днес ти заповядвам – да обичаш Господа, своя Бог, и винаги да вървиш по Неговите пътища, – тогава към тези три града прибави още три, 10за да не се пролива невинна кръв в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да наследиш, и да не пада върху тебе вината за кръвта.

11 Но ако някой мрази ближния си, причака го и като го нападне, го удари, така че той умре, и тогава потърси убежище в един от тези градове, 12старейшините от града му нека пратят да го вземат оттам и да го предадат в ръцете на онзи, който трябва да отмъсти за кръвта, за да умре. 13Не гледай към него с пощада, измий от Израил кръвта на невинния, за да ти бъде добре.

14 d  Не премествай междата на ближния си, която предците ти са поставили в твоя дял, който ще наследиш в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да завладееш.

15 e  Един свидетел не е достатъчен против някого заради каквото и да било беззаконие или прегрешение, което би извършил; по свидетелствата на двама или трима свидетели да се води всяко дело. 16Ако против някого се яви лъжесвидетел, за да свидетелства против него за беззаконие, 17нека двамата, между които е съдебният спор, застанат пред Господа, пред свещениците и съдиите, които съдят в тези дни. 18Съдиите са длъжни да разследват подробно и ако се окаже, че това е лъжесвидетел и дава лъжливи показания против брат си, 19накажете го с това, което е намислил да стори на брат си; така изтребвай злото сред вас. 20А другите, като чуят, ще се уплашат и занапред няма да вършат такива злини сред вас. 21 f  Не гледай към него с пощада: живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак!
Copyright information for BulCont