Deuteronomy 24

1 a  Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не му допадне, понеже намира у нея нещо противно, да ѝ напише разводно писмо, да ѝ го връчи и да я изпрати от дома си. 2А тя, когато излезе от къщата му, може да отиде и да се омъжи за друг мъж. 3Но ако я намрази и вторият ѝ мъж и ѝ напише разводно писмо, и като ѝ го връчи я изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който я е взел за жена, 4то първият ѝ мъж, който я е напуснал, не може да я вземе отново за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа, а ти не бива да навличаш грях на страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да наследиш.

5 b  Ако някой се е оженил наскоро, да не отива на война и да не му се възлага нищо. Нека една година остане свободен у дома си и да радва жената, която си е взел.

6 Никой да не взема в залог мелница и мелничен камък, защото така взема в залог живот.

7 c  Ако се установи, че някой е отвлякъл някого от братята си, израилтяните, направил го е роб и го е продал, този поробител трябва да умре; така изтребвай злото сред вас.

8 d  При проказа спазвай и изпълнявай всичко, което ви учат свещениците левити; постъпвайте така, както съм ви заповядал. 9 e  Помни как постъпи Господ, твоят Бог, с Мариам по пътя, когато бяхте излезли от Египет.

10 Когато дадеш на ближния си нещо назаем, не влизай в къщата му, за да вземеш залог от него, 11а почакай вън и онзи, на когото си дал назаем, ще ти донесе залога. 12 f  g  Ако пък човекът е в нужда, не си лягай да спиш със залога при тебе. 13Върни му залога до залез слънце, за да си легне той с дрехата си и да те благославя; така ще бъдеш праведен пред Господа, своя Бог.

14 h  Не онеправдавай изпадналия в нужда сиромах, когото си наел на работа – бил той от братята ти или от пришълците, които живеят в твоята страна, в твоите селища. 15 i  Дай му заплатата същия ден преди слънце да залезе – той е сиромах и на нея се надява, – за да не извика против тебе към Господа и да не легне грях върху тебе.

16 j  Бащите да не бъдат наказвани със смърт заради децата и децата да не бъдат наказвани със смърт заради бащите; всеки да бъде наказван със смърт заради своя грях.

17 k  l  Не изопачавай правото на пришълеца и сирачето и не вземай от вдовица дреха в залог. 18 m  Помни, че и ти беше роб в Египет и че Господ, твоят Бог, те освободи оттам; затова ти заповядвам да вършиш това.

19 n  o  Когато жънеш нивите си и забравиш сноп на нивата, не се връщай да го вземеш; нека остане за пришълец, сираче и вдовица, за да те благослови Господ, твоят Бог, във всичко, което вършиш. 20Когато брулиш маслините от дървото, не отърсвай повторно клоните; нека остане за пришълец, сираче и вдовица.

21 Когато береш лозето си, не се връщай да го обираш повторно, нека остане за пришълец, сираче и вдовица. 22Помни, че и ти беше роб в Египет; затова ти заповядвам да вършиш това.
Copyright information for BulCont