Deuteronomy 26

1Когато дойдеш в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде да завладееш, и се заселиш в нея, 2 a  вземи първите плодове, които си добил от полето в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде, сложи ги в кошница и иди на мястото, което Господ, твоят Бог, избере, за да пребъдва името Му там. 3Тогава се яви пред свещеника, който по това време ще бъде там, и му кажи: „Днес изповядвам пред Господа, твоя Бог, че влязох в страната, за която Господ се е клел на предците ни, че ще ни даде.“ 4Свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я сложи пред жертвеника на Господа, твоя Бог. 5 b  А ти в отговор кажи пред Господа, своя Бог: „Моят баща беше скитащ арамеец, той отиде в Египет и живя като пришълец с малък брой хора, но там от него произлезе голям, силен и многоброен народ. 6Но египтяните се отнасяха зле с нас, унизяваха ни и ни налагаха тежка работа. 7Тогава ние се обърнахме към Господа, Бога на предците ни, и Господ чу нашите вопли, видя бедите ни, мъките ни и неволите ни. 8 c  И Господ ни изведе от Египет със силна ръка и издигната десница, със страшни знамения и чудеса, 9доведе ни на това място и ни даде тази страна – страна, където текат мляко и мед. 10Затова, ето сега донесох първите плодове от страната, която Ти, Господи, ми даде.“Тогава ги постави пред Господа, своя Бог, 11и се веселете за всички блага, които Господ, твоят Бог, даде на тебе и на дома ти – ти, левитът и пришълецът, който живее сред вас.

12 d  Когато в третата година, годината за плащане на десятъка, отделиш десятъка от всичко, което е родила земята ти, и го дадеш на левита, на пришълеца, на сирачето и вдовицата, за да ядат в селищата ти и да се наситят, 13тогава кажи пред Господа, своя Бог: „Събрах всичко, което е свято в къщата ми, и го дадох на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата според всички заповеди, които си ми дал; аз не престъпих Твоите заповеди и не ги забравих; 14не съм ял от него по време на скръб, не съм го изразходвал за нещо нечисто, нито съм давал от него за мъртвец. Послушах гласа на Господа, своя Бог, изпълних всичко, каквото Ти ми заповяда. 15Погледни от святото Си жилище, от небесата, и благослови Своя народ Израил и страната, която ни даде, както си се клел на предците ни – страна, където текат мляко и мед.“

Заповед на Мойсей за послушание на Бога

16 Днес Господ, твоят Бог, ти заповядва да изпълняваш тези наредби и закони: спазвай ги и ги изпълнявай с цялото си сърце и с цялата си душа! 17Днес ти изрече пред Господа, че Той ще бъде твой Бог, че ще ходиш по Неговите пътища, ще пазиш наредбите Му, заповедите Му и законите Му и ще слушаш Неговия глас. 18 e  И днес Господ изрече пред тебе, че ти ще бъдеш Негов народ, както ти е обещал, ако пазиш всичките Му заповеди, 19и че Той ще те постави по-високо от всички народи, които е създал – за почит, слава и великолепие, – за да бъдеш свят народ на Господа, своя Бог, както Той ти е обещал.
Copyright information for BulCont