Deuteronomy 7

Израил – Божият народ

1 a  b  Когато Господ, твоят Бог, те въведе в страната, в която навлизаш, за да я завладееш, и прогони пред тебе много народи: хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците – седем народа, които са по-многобройни и по-силни от тебе, 2 c  и когато Господ, твоят Бог, ти ги предаде и ти ги разбиеш, тогава трябва да ги унищожиш. Не влизай с тях в съюз и не ги щади! 3 d  И не се сродявай с тях: дъщеря си не давай на сина му и дъщеря му не взимай за сина си. 4 e  Защото те ще отвърнат сина ти от Мене, за да служи на други богове, и тогава гневът на Господа ще се разпали върху вас и Той скоро ще те изтреби. 5 f  С тях постъпете така: жертвениците им разрушете, кумирите им изпотрошете, дървените им стълбове изсечете, изображенията на боговете им с огън изгорете, 6защото ти си свят народ на Господа, твоя Бог. Тебе избра Господ, твоят Бог, за да Му бъдеш собствен народ измежду всички народи, които са на земята.

7 Не затова, че сте по-многобройни от всички народи, Господ ви прие и ви избра – та вие сте от всички народи най-малобройни, – 8а защото Господ ви обича, и за да опази клетвата, с която се е клел на предците ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви избави от дома на робството, от ръката на фараона, царя на Египет. 9 g  h  И така, знай, че Господ, твоят Бог, е Бог, Бог верен, Който пази до хиляда поколения завета и милостта Си към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му. 10 i  А на онези, които Го мразят, отвръща веднага, като ги погубва. Той не забавя да въздаде лично на онзи, който Го мрази. 11Затова спазвай заповедите, наредбите и законите, които днес ти заповядвам да изпълняваш.

12 j  k  И ако слушате тези закони и ги спазвайте и изпълнявате, Господ, твоят Бог, ще спазва завета и милостта Си към тебе, за която се е клел на предците ти. 13Той ще те обикне, ще те благослови и ще те направи народ многоброен; ще благослови плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти, маслото ти, народеното от добитъка и от овцете ти, в страната, за която се е клел на предците ти да ти даде. 14Благословен ще бъдеш повече от всички народи: няма да има ни безплоден, ни безплодна нито у тебе, нито сред добитъка ти. 15 l  Господ ще те брани от всяка болест и няма да докара върху тебе египетските злини и напасти, които ти видя, а ще ги стовари върху всички онези, които те мразят. 16Ти ще изтребиш всички народи, които Господ, твоят Бог, ти предава; нека окото ти не гледа жалостиво към тях. И не служи на боговете им, понеже това е примка за тебе.

17 Ако пък си помислиш: „Тези народи са по-многобройни от мене, как ще мога да ги прогоня?“– 18тогава не бива да се боиш от тях! Припомни си какво стори Господ, твоят Бог, на фараона и на всички египтяни, 19големите изпитания, които видяха очите ти, знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата десница, с която Господ, твоят Бог, те изведе! Така ще стори Господ, твоят Бог, с всички народи, от които ти се боиш; 20 m  и смут ще причини Господ, твоят Бог, сред тях, докато не изгинат останалите, които са се скрили от тебе. 21Не изпитвай ужас от тях, защото Господ, твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен. 22 n  И Господ, твоят Бог, малко по малко ще прогони тези народи пред тебе – не бива да ги изтребваш наведнъж, иначе дивите зверове около тебе ще се развъдят прекомерно. 23Господ, твоят Бог, ще ти ги предаде и ще причини сред тях голям смут, докато бъдат изтребени. 24Той ще предаде и царете им в твоите ръце и ти ще заличиш името им под небето. Никой няма да устои пред тебе, докато не ги изтребиш. 25Кумирите на боговете им изгорете с огън! И не си пожелавай да туриш ръка на златото и среброто върху тях, за да не се превърнат в примка за тебе, понеже това е мерзост пред Господа, твоя Бог. 26И не внасяй мерзост в дома си, за да не бъдеш обречен като нея на гибел. Изпитвай погнуса и отвращение към нея, защото е обречена на гибел.
Copyright information for BulCont