Ecclesiastes 12

Истинският смисъл на живота е Бог

1 Помни своя Творец в дните на своята младост, преди да дойдат изпълнени с тежки страдания дни, преди да дойдат години, за които ще кажеш: „Те не са ми по сърце“; 2 преди да са помръкнали слънце, светлина, луна и звезди,
преди да се завърнат облаците след дъжда.
3 В деня, когато стражите на дома затреперят
и силните мъже отслабнат;
когато престанат мелничарите да мелят, тъй като са оредели;
когато мрак покрие тези, които гледат през прозорец;
4 когато се затворят пътните врати;
когато стихне звукът на мелниците
и по гласа на птица започне човек да се пробужда,
а дъщерите на песента притихнат;
5 когато човек се бои от височините
и по пътя се страхува;
когато зацъфти бадемът и скакалецът натежи,
и всяко желание заглъхне –
тогава човек отива в своя вечен дом.
Ето оплаквачките кръжат по улиците,
6 преди да се скъса сребърната нишка
и златният светилник да се разбие,
преди да се строши стомната при извора,
и да се разломи колелото над кладенеца.
7 a  И ще се върне пръстта в земята, както е била,
а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.
8 b  Суета на суетите, тъй каза Еклисиаст –
всичко е суета.

Заключение: Живот в светлината на вечността

9 Не само мъдрец беше Еклисиаст, но и учеше народа на знание. Той вникна във всичко, издири и натрупа много мъдри изрази. 10Еклисиаст се постара да намери уместни слова, вярно да запише думите на истината. 11Словата на мъдреца са като остени, като пирони заковани; съставителите им са поставени от един и същ Пастир. 12А и освен това, сине мой, предпазвай се от писане на много книги, това няма край; а многото учение е изтощение за тялото.

13 c  Да чуем и завършека на всички тези думи: благоговей пред Бога и спазвай заповедите Му – това е всичко за човека. 14 d  Защото Бог ще призове на съд всяко дело и всичко тайно – зло или добро.
Copyright information for BulCont