Ephesians 3

Служението на апостол Павел сред езичниците

1 a  Ето защо аз, Павел, съм в окови заради Иисус Христос в полза на вас, езичниците. 2Вие сте чули за разпоредбата на Божията благодат, дадена ми за вас, 3 b  че чрез откровение Бог ми възвести тайната, както по-горе ви писах накратко. 4Когато четете това, можете да проумеете как съм вникнал в тайната на Христос, 5 c  която не беше известена на хората от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа. 6Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи части на едно и също тяло
3:6 Т.е. на Църквата.
и съпричастни на Божието обещание – чрез Иисус Христос с благовестието,
7 e  чрез което станах служител с благодатния дар на Бога, даден ми чрез действието на Неговата сила.

8 f  На мене, най-малкия от всички вярващи, беше дадена тази благодат – да благовестя на езичниците за неизследимото Христово богатство 9 g  и да изясня на всички в какво се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове у Бога, Който създаде всичко чрез Иисус Христос
3:9 В някои ръкописи липсва: „чрез Иисус Христос“.
,
10та многообразната премъдрост на Бога сега да стане чрез Църквата известна на небесните началства и сили, 11по предвечното определение, което Той е осъществил чрез Иисус Христос, нашия Господ, 12 i  благодарение на Когото имаме дръзновение с увереност да се доближаваме до Бога чрез вярата в Него. 13 j  Затова ви моля да не падате духом пред моите скърби за вас, които са за ваша слава.

Апостолска молитва за Христова любов

14 Затова прекланям колене пред Отеца на нашия Господ Иисус Христос
3:14 В някои ръкописи липсва: „на нашия Господ Иисус Христос“.
,
15от Когото получава име
3:15 Т.е. битие, живот.
всеки род на небесата и на земята,
16 m  за да ви даде, според богатството на Своята слава, крепко да се утвърдите вътре в самите себе си чрез Неговия Дух 17 n  и Христос да се всели в сърцата ви чрез вярата, та вкоренени в любовта 18 o  и върху нейната основа, заедно с всички вярващи да проумеете ширината, дължината, дълбочината и височината, 19 p  въобще да узнаете любовта на Христос, която превъзхожда знанието, за да се изпълните с всичката Божия пълнота.

20 q  А на Този, Който чрез действащата у нас сила може да извърши много повече от всичко, за което молим или помисляме, 21на Него да бъде слава в Църквата чрез Иисус Христос – във всички родове за вечни времена. Амин.
Copyright information for BulCont