Esther 1

Историята, описана в книга Естир, не се случва нито в Палестина, нито във Вавилон, а в един град на изток – в столицата на персийското царство Суза. Там се намират част от разпръснатите след плена евреи. Книгата разказва за тяхната борба за оцеляване, за ролята на еврейската девойка Естир, впоследствие станала царица на огромната държава, и за Мардохей, нейния настойник. Авторът на книгата остава неизвестен, но явно е евреин, живял в персийската столица и запознат с обичаите в страната. Най-вероятно е написана във времето около IV в. пр. Р. Хр.

Царица Естир е готова да пожертва живота си за своя народ; със своето застъпничество пред царя тя става посредница за спасението на израилтяните. Темата за избавлението на юдейския народ се превръща в централна идея на повествованието.

Книгата разказва за поредица от събития: отстраняването на царица Астин (1:1-21); изборът на Естир за царица (2:1-18); разкриването на заговор срещу царя (2:19-2:23); издигането на Аман и неговият заговор (3:1-15); планът на Мардохей (4:1-17); явяването на Естир пред царя (5:1-8); планът на Аман да погуби Мардохей (5:9-14); унижението на Аман и наградата на Мардохей (6:1-13); отстраняването на Аман (6:14 – 7:10); планът за избавление (8:1-17); победата на еврейския народ (9:1-16), установяването на празника Пурим и завършва с епилог (9:17 – 10:3).

Историята на Естир е едно от любимите четива на преследваните през вековете евреи, поради което тя съществува в множество версии. Естир е пример за благочестие и нравствена чистота сред разкоша и разпуснатостта на източния царски двор, но и образец за изпълняване на Мойсеевия закон в езическо обкръжение.

Царица Астин не зачита цар Артаксеркс

1 a  Това се случи по времето на Артаксеркс – царя, който управляваше сто двадесет и седем области от Индия до Етиопия. 2След като се възкачи на престола си в двореца в столицата Суза, цар Артаксеркс 3по повод на третата година от своето царуване даде тържествено угощение на съветниците си и на князете на останалите народи. Там бяха и знатните персийци и мидийци, и управителите и първенците на областите. 4И в продължение на половин година той им показваше богатствата на своето царство, разкоша и величието си.

5 А след като дните на празненството свършиха, царят устрои за всички други, които се намираха в Суза, седемдневно пиршество в градината на царския дворец. 6Там между стълбове от мрамор и алабастър висяха завеси от скъп лен и памук, закачени на ленена пурпурна връв със златни и сребърни куки. Върху мозаичен плочник от зелен камък, мрамор и седеф бяха поставени златни и сребърни дивани. 7Напитките се наливаха в златни чаши, които не си приличаха една с друга. Царят щедро раздаваше от любимото си вино. 8И всеки можеше да пие колкото и когато желае. Така бе пожелал царят и разпореди на прислугата си: всеки да прави това, което иска. 9По същото време царица Астин устрои пиршество за жените в самия дворец на цар Артаксеркс.

10 b  На седмия ден от пиршеството, поразвеселен, царят нареди на Аман, Вазан, Тара, Варази, Затопа, Аватаз, Тарава – седемте евнуси, придворни на цар Артаксеркс, 11да въведат пред него царицата с корона на главата, за да покаже нейната хубост на управителите и на останалите гости. Тя наистина беше хубава жена. 12Но царица Астин отказа да изпълни заповедта му да дойде с царедворците. Това раздразни царя и го изпълни с гняв 13и той каза на съветниците си, които познаваха обичаите, защото царят се допитваше до онези, които познават закона и правдата. 14Аркесей, Сарсатей и Мализеар, управители на персите и мидийците, които се намираха близо до царя и заемаха най-високите длъжности след него, пристъпиха към него 15и му съобщиха как трябва да се постъпи според закона с царица Астин заради това, че не се е подчинила на заповедта на царя, която царедворците са ѝ предали.

16 Тогава Мухей каза на царя и другите управители: „Царица Астин нанесе оскърбление не само на царя, но и на всички негови управители и служители от подчинените му области. 17Тази постъпка на царицата ще стане достояние на всички жени и те ще пренебрегнат съпрузите си и ще казват: „Цар Артаксеркс заповяда на царица Астин да дойде при него, но тя не пожела.“ 18Сега и останалите съпруги на персийските и мидийските управители, като чуят какво е отвърнала тя на царя, ще дръзнат по същия начин да се отнасят с неуважение към своите съпрузи. 19 c  Ако царят одобри, нека издаде ненарушима заповед, която да се впише в законите на Мидия и Персия: никога вече Астин да не се явява пред царя, а той да удостои за царица друга жена, по-достойна от нея. 20Нека заповедта, която царят постанови, да бъде разгласена навред в голямото му царство, така че всички жени, бедни и богати, да се отнасят с почитание към своите съпрузи.“

21 Това предложение бе одобрено от царя и управителите му. Царят постъпи така, както го бе посъветвал Мухей. 22 d  Разпрати заповед до всяка област на царството си, написана на съответния език: на всеки съпруг да се отдава почит в неговия дом.
Copyright information for BulCont