Esther 2

Царят си търси нова съпруга

1 След тези събития гневът на царя се уталожи и той си спомни за Астин и за присъдата, която ѝ бе отредил. 2Тогава слугите, които обслужваха царя, му казаха: „Да потърсим за царя добри и хубави девойки! 3Царят може да назначи във всяка област на царството служители, които да изберат хубави девици и да ги доведат в харема в столицата Суза. Там ще бъдат поверени на царския евнух Хегай, който надзирава жените. Той ще им даде всичко необходимо, за да се грижат за красотата си. 4Девойката, която се хареса на царя, да стане царица вместо Астин.“Това се понрави на царя и той постъпи така.

5 Имаше в столицата Суза един юдеин на име Мардохей, синът на Яир – син на Семей, син на Кисей, от Вениаминовото племе. 6 a  Той беше сред пленниците, които вавилонският цар Навуходоносор бе откарал на заточение от Йерусалим заедно с юдейския цар Йехония. 7Мардохей беше настойник на едно момиче – Хадаса. Това е всъщност Естир, дъщеря на чичо му Аминадав, чиито родители бяха починали. След смъртта на нейните родители той я отгледа. Момичето беше наистина много красиво.

8 b  След като царската наредба беше огласена, много девойки бяха доведени в столицата Суза под надзора на Хегай. Естир също беше доведена при надзирателя на харема. 9Момичето му се понрави и спечели неговото благоволение. Той незабавно разпореди да ѝ дадат всичко необходимо за нейната красота, храна и седем девойки, подбрани от царския дворец, за да ѝ служат. Хегай премести нея и прислугата ѝ в най-добрите помещения на двореца.

10 Естир пък не разкри нито потеклото си, нито отечеството си, понеже Мардохей ѝ беше наредил така. 11А Мардохей всеки ден обикаляше пред двора на харема, за да разбере как е Естир и какво става с нея.

12 Редът на всяка девойка идваше, когато изтече дванадесетият месец. Затова те се подготвяха, като шест месеца се мажеха със смирново масло и шест месеца с благовония и други масла, които обикновено жените употребяват. 13И тогава момичето се явяваше пред царя. За тази среща девойката вземаше от харема със себе си всичко, което пожелаеше. 14 c  Вечерта тя влизаше, а сутринта се връщаше в друг харем под надзора на Шаасгаза, царския управител на харема. И тя вече не влизаше при царя, освен ако той не заповядаше да я повикат.

Естир става царица

15 Когато дойде време за Естир, дъщерята на Авихаил, чичото на Мардохей, да отиде при царя, тя не пожела нищо освен определеното от надзорника Хегай, пазач на жените. С това Естир спечели благосклонността на всички, които я познаваха. 16Така Естир бе въведена при цар Артаксеркс в дванадесетия месец – месец тебет, в седмата година на царуването му. 17Царят обикна Естир, която му се понрави повече от всички други девойки, и той я короняса и я направи царица на мястото на Астин. 18След това царят даде голямо угощение на всички свои съветници и царедворци в чест на Естир и обяви намаление на данъците за своите поданици.

Мардохей разкрива заговор срещу царя

19 А когато отвеждаха девойките, Мардохей вече беше на служба на царските порти. 20Естир не разкри своето потекло, както ѝ бе наредил Мардохей. Тя изпълняваше неговите наредби така, както и когато живееше при него. 21А когато Мардохей седеше при царските порти, двама царски служители, Гавата и Тара, които пазеха входа, замисляха да убият цар Артаксеркс. 22Мардохей разбра това и предупреди Естир. Тя разказа за това на царя. 23Случаят беше проверен и двамата царедворци бяха намерени за виновни. Те бяха обесени, а събитието беше вписано в царските летописи.
Copyright information for BulCont