Esther 4

Съветът на Мардохей към Естир

1 Когато Мардохей узна какво се извършва, раздра дрехите си, препаса вретище и като посипа главата си с пепел, започна да тича из града и да вика със силен глас. 2Но като дойде до вратите на царския дворец, се спря, понеже не беше позволено да се влиза в двореца с вретище. 3И във всяка област, където биваше разгласявана царската разпоредба, сред юдеите наставаха голяма скръб и плач, и пост. Бичуваха се, препасваха вретище и се посипваха с пепел.

4 Когато слугините на царицата и евнусите дойдоха и ѝ разказаха, Естир се изплаши много. Изпрати дрехи на Мардохей, за да се преоблече и свали вретището, но той не пожела. 5Тогава Естир повика царедвореца Хатах, който винаги беше на нейно разположение, и го изпрати при Мардохей, за да разбере защо постъпва така. 6Хатах отиде при Мардохей, който беше на улицата пред царските порти. 7Мардохей му разказа за всичко, което се бе случило, и за обещанието на Аман пред царя да внесе в царската съкровищница десет хиляди таланта, ако му бъде позволено да погуби юдеите. 8Връчи му и препис от оповестената в Суза разпоредба за изтребването на юдеите, за да я покаже на Естир и тя да знае. Призова я да отиде при царя и да му се помоли, като поиска прошка за народа си. 9Хатах се върна при Естир и ѝ съобщи всичко, което Мардохей ѝ каза. 10Тогава Естир върна Хатах при Мардохей, за да му каже: 11„Всеки царедворец и всички подчинени народи знаят, че всеки мъж или жена, който влезе при царя във вътрешния двор, без да е повикан, го чака смърт. Само онзи, към когото царят простре златния си скиптър, остава жив. А аз не съм викана при царя вече тридесет дена.“

12 Предадоха на Мардохей думите, казани от Естир. 13А той ѝ отговори: „Не мисли, че ти единствена от юдеите ще си спасиш живота в царския дом. 14 a  Ако в този час ти замълчиш, то от другаде ще дойдат помощ и закрила за юдеите. Но ти и бащиното ти семейство ще загинете. И кой знае дали тъкмо заради този час ти не стана царица?“ 15А Естир отговори така на Мардохей: 16„Събери юдеите, които са в Суза, и постете заедно с мене три дена, денем и нощем, не яжте и не пийте. Аз и слугините ми също ще постим. И тогава ще отида при царя, макар това да е противозаконно, пък ако ще и да загина.“ 17И отиде Мардохей и извърши всичко така, както бе наредила Естир.
Copyright information for BulCont