Esther 5

Естир кани царя и Аман на угощение

1 На третия ден Естир облече царските си дрехи и влезе във вътрешния двор на двореца срещу дома на царя. А царят седеше на престола в дома си точно срещу входа. 2И като видя царица Естир в двора, царят се умилостиви и простря към нея скиптъра, който държеше в ръката си. Естир се приближи и докосна върха на скиптъра. 3 a  Царят я попита: „Как си, Естир, и какво желаеш? Дори да е половината ми царство – твое ще е!“ 4Естир отговори: „Ако царят благоволи, нека той дойде заедно с Аман на угощение, което ще приготвя днес.“ 5И царят нареди: „Идете и доведете Аман, за да стане така, както пожела Естир.“И дойде царят заедно с Аман на угощението, което Естир бе устроила.

6 По време на пиршеството царят каза на Естир: „Каквато и да е молбата ти, царице Естир, тя ще бъде удовлетворена, и каквото и да е желанието ти, то трябва да се сбъдне, било то и притежаването на половината царство.“ 7А тя му отвърна: „Ето моята молба и моето желание: 8ако съм спечелила благоволението на царя и ако му е приятно да удовлетвори молбата ми и да сбъдне желанието ми, нека царят дойде с Аман отново утре на угощението, което ще приготвя за тях. Утре ще отговоря на въпросите на царя.“

Решението на Аман да накаже Мардохей

9 Този ден Аман си тръгна весел и доволен. Но при царските порти видя Мардохей, който не стана и не се поклони пред него, и това го разгневи. 10Но Аман се въздържа, дойде си у дома и извика приятелите си и жена си Зереш. 11Пред тях разказа за своето богатство, за челядта си, за почитта, която царят му е оказал, и как го е въздигнал за пръв над князете и слугите. 12Каза също: „Царица Естир не покани с царя никого другиго на угощението освен мене. За утре отново имам покана. 13Всичко това обаче не ме задоволява, докато виждам Мардохей да седи до царските порти.“ 14А жена му Зереш и неговите приятели го посъветваха: „Нека приготвят дърво, високо петдесет лакътя, и утре кажи на царя да обесят Мардохей на него. После иди с царя на угощението да се веселиш.“Този съвет се хареса на Аман и той нареди да приготвят дървото.
Copyright information for BulCont