Esther 6

Възвеличаването на Мардохей

1 През нощта царят не можа да заспи и заповяда на слугата да донесе летописната книга за събитията по време на царуването му и да му ги прочете. 2 a  И се откри, че там беше записано как Мардохей известил на царя за двама евнуси, Гавата и Тара, които бяха от царската стража и замисляха да убият цар Артаксеркс. 3Царят попита: „Каква почит и награда са дадени на Мардохей за това?“Слугите отвърнаха: „Нищо не му е дадено.“ 4В това време Аман се появи в двора на царския дом. Беше дошъл да увещава царя да обесят Мардохей на дървото, което беше приготвил за него. 5Слугите съобщиха, че Аман е в двора, а царят нареди да го повикат. 6А когато Аман влезе, царят се обърна към него: „Какво трябва да направя за човек, когото искам да отлича?“Аман си рече: „Кого ли иска царят да почете, ако не мене?“ 7И каза на царя: „За човек, когото царят иска да почете, 8нека слугите ти донесат царска дреха, каквато царят носи, кон, който царят вече е яздил, и корона като царската; 9да ги предадат на някого от най-знатните царедворци и той да облече човека, към когото царят благоволи. След това да бъде качен на коня и когато се разхожда по градския площад, да се възглася: „Така ще се постъпва с всеки, когото царят почита“!“ 10Тогава царят рече на Аман: „Побързай! Вземи дреха и коня ми, както каза, и постъпи така с юдеина Мардохей, който стои при царските порти. И гледай да не пропуснеш нещо от онова, което каза.“ 11Аман взе дрехата и коня, облече Мардохей, качи го на коня и като го разхождаше по градския площад, викаше: „Така ще се постъпва с всеки, когото царят почита!“

12 После Мардохей се върна при царските порти, а Аман пък забърза към дома си натъжен и с покрита глава. 13И разказа Аман на своята жена Зереш и на приятелите си какво му се беше случило, а приятелите и жена му казаха: „Ако Мардохей, заради когото ти си загубил влияние и вече се чувстваш унизен, е от юдейско племе, ще се преклониш, защото няма да можеш да му надделееш.“

14 И докато още разговаряха, пристигнаха пратеници на царя и подканиха Аман да побърза за угощението, което Естир беше приготвила.
Copyright information for BulCont