Esther 7

Обесването на Аман

1 И дойде царят с Аман на угощението у царицата. 2По време на пиршеството, на втория ден царят каза на Естир: „Каквато и да е молбата ти, царице Естир, тя ще бъде удовлетворена, и каквото и да е желанието ти, то трябва да се сбъдне, било то и притежаването на половината царство.“

3 Естир му отговори: „Ако съм спечелила благоволението на царя и ако той пожелае, нека изпълни моята молба да подари живота ми и моето желание да спаси живота на народа ми. 4 a  Защото аз и моят народ сме продадени, за да бъдем избити, ограбени и унищожени. Ако бяхме продадени като роби и робини, нищо не бих казала, защото това би било дело на враг, заради когото не си заслужава да се безпокои царят.“

5 Царят попита: „Кой е този, който се е осмелил да направи това?“

6 Естир отговори: „Врагът ни е този злодей Аман!“Обзет от ужас, Аман стоеше пред царя и царицата. 7Царят стана ядосано от трапезата и излезе в градината. И Аман започна да моли царицата за милост, защото виждаше, че царят му се разгневи. 8Когато царят се върна от градината, завари Аман да се моли на царицата, наведен над леглото, на което лежеше Естир. И царят извика: „Да не би да искаш да насилиш жена ми в собствения ми дом?“Като чу това, Аман се засрами.

9 А Харбон, един от царедворците, рече на царя: „Ето в дома на Аман има една греда, висока петдесет лакътя, на която трябваше да бъде обесен Мардохей, онзи, който спаси царя.“А царят заповяда: „Обесете Аман на нея!“ 10Аман беше обесен на дървото, което беше приготвил за Мардохей, и едва тогава гневът на царя утихна.
Copyright information for BulCont