EsthGr 10

Величието на цар Артаксеркс и Мардохей

1 [1] След това царят наложи данъци в царството както за вътрешните, така и за крайбрежните области. 2[2] А неговата сила и храброст, богатството и блясъкът на царството му, всичко това е описано за възпоменание в летописите на персийските и мидийските царе. 3[3] Мардохей беше вторият човек след цар Артаксеркс и имаше голямо влияние в царството. Почитан и обичан от юдеите, той се стремеше към благоденствието на целия си народ. Обичан от целия си народ, той му разказа какво бе преживял.

Изпълнение на съня на Мардохей

4 [3а] Мардохей рече: „Това, което се случи, беше от Бога, 5[3б] защото си спомних за съня, свързан с тези събития. И всичко това се сбъдна! 6[3в] Малкият извор, който стана река, светлина, слънце и много вода – тази река беше Естир, която царят взе за своя жена и направи царица. 7[3г] Двата големи дракона – това сме аз и Аман. 8[3д] Народите – това са тези, които се бяха събрали, за да изтребят юдеите. 9[3е] А моят народ – това е Израил, който извика към Бога и беше спасен. Господ спаси Своя народ, Той ни избави от всички тези злини. Бог извърши знамения и велики чудеса, каквито не са ставали сред другите народи. 10[3ж] Затова приготви два жребия – един за Божия народ и друг – за останалите езичници. 11[3з] И тези два жребия се явиха по едно и също време и в един и същи час – в съдния ден, отреден от Бога за всички народи. 12[3и] И Бог си спомни за Своя народ и отсъди правдата на негова страна. 13[3й] Тези дни – четиринадесетият и петнадесетият на месец адар – ще се празнуват всяка година с тържество, с радост и веселие пред Бога от Неговия народ Израил, от поколение на поколение, през всички векове.“
Copyright information for BulCont