d Ест.Септ. 3:12 ; 8:8 ; Дан. 6:9 , 16
e Ест.Септ. 4:11

EsthGr 2

[6] Там, между стълбове от мрамор и алабастър, висяха завеси от скъп лен и памук, прикрепени на ленена връв с пурпурен цвят за златни и сребърни куки. Върху плочника от зелен камък, мрамор и седеф бяха поставени златни и сребърни дивани, пъстро украсени с рози, разположени в кръг. [7] Чашите бяха от злато и сребро, но можеше да се види и една малка чаша от скъпоценен камък на стойност тридесет хиляди таланта. Виното пък беше най-доброто – такова, каквото царят сам обичаше да пие.

Естир става царица

1 След тези събития гневът на царя се уталожи, но все пак той не споменаваше вече за Астин, защото помнеше какво бе казала тя и каква присъда ѝ бе отредил. 2[8] А всеки можеше да пие, колкото желае. Така бе пожелал царят и разпореди на прислугата да изпълнява не само неговата воля, но и желанията на неговите гости. Тогава слугите на царя рекоха: „Трябва да потърсим за царя добри и хубави девойки!

3 [9] По същото време царица Астин устрои пиршество за жените в самия дворец на цар Артаксеркс. Царят може да назначи във всяка област на царството служители, които да изберат добри и хубави девойки и да ги доведат в харема в столицата Суза. Те ще бъдат поверени на царския евнух, който надзирава жените му, а той пък ще им даде всичко необходимо, за да се грижат за красотата си.

4 [10] a  На седмия ден от пиршеството, поразвеселен, царят нареди на Аман, Вазан, Тара, Варази, Затопа, Аватаз, Тарава – седемте евнуси, придворни на цар Артаксеркс, И която девойка се понрави на царя, нека стане царица вместо Астин.“Това се понрави на царя и той постъпи така. [11] да въведат пред него царицата, за да постави на главата ѝ царската корона и да покаже нейната хубост на управителите и на останалите гости. А тя наистина беше хубава жена.

5 Имаше в столицата Суза един юдеин на име Мардохей, син на Яир син на Семей, син на Кисей, от Вениаминовото племе. 6[12] Но царица Астин отказа да изпълни заповедта му да дойде с царедворците. Това раздразни царя и го изпълни с гняв. b  Той беше сред пленниците, които вавилонският цар Навуходоносор бе откарал на заточение от Йерусалим. 7[13] Тогава рече на своите съветници: „Астин се възпротиви на волята ми. Заради тази постъпка ѝ наложете подобаваща присъда!“ Мардохей беше настойник на едно момиче, дъщеря на чичо му Аминадав. Името ѝ беше Естир. След смъртта на нейните родители той я отгледа, като възнамеряваше след време да се ожени за нея. А момичето беше наистина хубаво. 8[14] Аркесей, Сарсатей и Мализеар, управители на персите и мидийците, които се намираха близо до царя и заемаха най-високите длъжности след царя, пристъпиха към него c  След като царската наредба беше огласена, много девойки бяха доведени в столицата Суза под надзора на Гай. Естир също бе доведена при този Гай – надзирател на харема. 9[15] и му съобщиха как трябва да се постъпи според закона с царица Астин заради това, че не се е подчинила на заповедта на царя, която придворните са ѝ предали. Момичето му се понрави и то спечели неговото благоразположение. Той незабавно разпореди да ѝ дадат всичко необходимо за нейната красота, отредената ѝ храна, а така също и седем девойки, подбрани от царския дворец, за да ѝ служат. Гай се отнасяше към нея и прислугата ѝ в харема особено благосклонно.

[16] Тогава Мухей каза на царя и другите управители: „Царица Астин нанесе оскърбление не само на царя, но и на всички негови управители и служители.“

10 Естир пък не разкри нито рода си, нито отечеството си, понеже Мардохей ѝ беше наредил да не го разгласява. 11[17] И той им разказа какво рекла царицата и как се възпротивила на царя: „А както тя се възпротиви на цар Артаксеркс, А Мардохей всеки ден обикаляше пред двора на харема, за да разбере какво става с Естир. [18] така сега и останалите съпруги на персийските и мидийските управители, като чуят какво е отвърнала тя на царя, ще дръзнат по същия начин да се отнасят с неуважение към своите съпрузи.

12 Всяка девойка можеше да се яви пред царя, след като изминат дванадесет месеца. А времето за подготовка минаваше така: шест месеца те се мажеха със смирново масло и шест месеца с благовония и други масла, които жените употребяват. 13[19] d  Ако царят одобри, нека разпореди да се издаде царска заповед никога вече Астин да не се явява пред него. Тя да се впише в законите на Мидия и Персия, за да стане невъзможно да бъде нарушавана. И тогава царят да удостои за царица друга жена, по-достойна от нея. И тогава момичето се явява пред царя. Отреден за това служител я отвежда от харема до царския дворец, за да му бъде представена. 14[20] Нека законът, който царят постанови, да бъде разгласен навред в царството му, така че всички жени, от бедните до богатите, да се отнасят с почитание към своите съпрузи.“ e  Вечерта тя влизаше, а сутринта се връщаше в друг харем, където се намираше Гай – царският евнух, надзорник на харема. И вече не влизаше при царя, освен ако той не заповядаше да я повикат по име. [21] Това предложение бе одобрено от царя и управителите му. Царят постъпи така, както го бе посъветвал Мухей,

15 Когато дойде време за Естир, дъщерята на Аминадав, чичото на Мардохей, да отиде при царя, тя с нищо не наруши заповедите на евнуха – надзорник на харема. С това Естир спечели благосклонността на всички, които я видяха. 16[22] f  и разпрати наредба до всяка област на царството си, написана на езика на областта, така че на всеки съпруг да се отдава почит в неговия дом. Така Естир бе въведена при цар Артаксеркс в дванадесетия месец – месец адар, в седмата година на царуването му. 17Царят обикна Естир, която му се понрави повече от всички други девойки, и той сложи на главата ѝ короната, за да я направи царица. 18След това царят даде седемдневно угощение на всички свои съветници и царедворци, за да отпразнува сватбата си с Естир, и обяви намаление на данъците за своите поданици.

19 В това време Мардохей беше служител в двореца. 20А Естир не разкри своето отечество, защото така ѝ бе наредил Мардохей, – да се бои от Бога и да се подчинява на Божиите заповеди, така както когато беше при него. Макар и царица, Естир не промени начина си на живот.

21 Тогава двамата евнуси, телохранители на царя, се озлобиха затова, че бе предпочетен Мардохей и търсеха случай да убият цар Артаксеркс. 22Това достигна до Мардохей и той предупреди Естир, която разкри на царя за заговора. 23Царят подложи на разпит двамата евнуси и заповяда да бъдат обесени. След това нареди това събитие да се впише в царските летописи в прослава на Мардохей заради неговото благодеяние като израз на царско благоволение.
Copyright information for BulCont