a Ест.Септ. 2:21-23

EsthGr 6

[17п] Не предавай, Господи, Своя скиптър на несъществуващи богове и нека не изпитат радост от нашата гибел! Обърни намеренията им срещу самите тях, а онзи, който започна злото против нас, накажи за назидание! [7] А тя отговори: „Ето моето желание и моята молба: [17р] Спомни си за нас, Господи! Яви ни се в това скръбно време и ми дай смелост, Царю на боговете и Владетелю на всички сили! [8] ако съм спечелила благоволението на царя, нека царят дойде с Аман отново утре на угощението, което ще приготвя за тях, ще бъде също както днес.“

Мардохей е удостоен с царски почести

1 През нощта Господ не даде сън на царя и той заповяда на слугата да донесе паметната книга за събитията по време на царуването му и да му ги прочете. [17с] Дари устата ми с благозвучно слово пред лъва и изпълни сърцето му с омраза към онзи, който ни преследва, за да бъде погубен заедно със своите съмишленици.

Планът на Аман срещу Мардохей

2 [9] Весел и доволен, Аман се раздели с царя. Но когато видя Мардохей в царския двор, обзе го силен гняв. a  И се откри, че там беше записано как Мардохей известил на царя за двама евнуси – негови телохранители, които кроели заговор да сложат ръка върху цар Артаксеркс. 3[17т] Избави ни чрез Своята ръка и ми помогни, понеже съм сама и нямам друг освен Тебе, Господи! [10] Като си дойде у дома, той извика приятелите си и жена си Зосара Царят попита: „Каква почит и награда отредихме за Мардохей?“Слугите отвърнаха: „Нищо не му е дадено.“

[17у] Ти знаеш всичко! Ти знаеш, че ненавиждах почитта на хора, които не съблюдават Твоите заповеди, и ми е противно леглото на необрязани и на всеки чужденец. [11] и заразказва за своето богатство, за почитта, която царят му е оказал, и как го въздигнал за пръв съветник и военачалник в царството си.

4 Докато царят разпитваше за благодеянието на Мардохей, в двора се появи Аман. И царят попита: „Кой е на двора?“Аман пък беше дошъл да увещава царя да обесят Мардохей на дървото, което беше приготвил. 5[17ф] Ти знаеш, че ми е противен знакът на моето достойнство като царица, който стои по принуда на главата ми, когато се появявам – противен ми е като дреха, омърсена с кръв, и не го нося в дни на уединение. [12] „Царица Естир“, продължи той, „не покани с царя никой друг на угощението освен мене. Утре отново съм поканен. Слугите отговориха: „Аман се намира в двора.“А царят рече: „Повикайте го!“ 6[17х] Твоята робиня никога не е вкусвала от трапезата на Аман, не е почела с присъствие царско угощение и не е пила идоложертвено вино. [13] Но като видя юдеина Мардохей в царския двор, ми става противно.“ След това царят се обърна към Аман: „Какво трябва да сторя за човек, когото искам да отлича с почести?“Аман си рече: „Кого ли иска царят да почете, ако не мене!“ 7[17ц] Откакто съдбата ми се промени, едничката радост на Твоята робиня до днес е молитвата ми към Тебе, Господи, Боже на Авраам. [14] А жена му Зосара и неговите приятели му рекоха: „Нека приготвят дърво, високо петдесет лакътя, и утре кажи на царя да обесят Мардохей на него. После отиди с царя на угощението да се веселиш.“Тези думи се понравиха на Аман и той нареди да приготвят дървото. И отвърна на царя: „На такъв човек, който царят иска да почете, 8[17ч] Боже, Ти, който имаш сила над всички, чуй гласа на изгубилите надежда и ни спаси от ръцете на злосторниците, а мене избави от страха ми!“ нека слугите ти донесат изящна дреха от лен, с която царят се облича, и коня, който царят язди, 9да ги предадат на някой от най-знатните съветници и той да облече човека, когото царят обича, да го качи на коня и да възвести на градския площад: „Така ще се постъпва с всеки, когото царят почита“!“ 10Тогава царят рече на Аман: „Добър съвет! Постъпи така с юдеина Мардохей, служител при царския двор, и гледай да не пропуснеш нищо от онова, което каза.“ 11Аман взе дрехата и коня, облече Мардохей, качи го на коня и като преминаха през градския площад, възвести: „Така ще се постъпва с всеки, когото царят иска да почете!“

12 После Мардохей се върна в царския двор, Аман пък забърза към дома си натъжен и с наведена глава. 13И разказа Аман на своята жена Зосара и на приятелите си какво му се беше случило, а приятелите и жена му в отговор му рекоха: „Ако Мардохей, заради когото ти си загубил влияние и вече се чувстваш унизен, е от юдейско племе, ще се преклониш и няма да можеш да му се противопоставиш, защото живият Бог е с него.“

Наказанието на Аман

14 И докато още разговаряха, пристигнаха евнусите и съобщиха на Аман да побърза за угощението, което Естир беше приготвила.
Copyright information for BulCont