Exodus 11

Десето бедствие: поразяване на първородните

1 След това Господ каза на Мойсей: „Още едно наказание ще отредя за фараона и за египтяните. След това той ще ви пусне да тръгнете оттук. А когато ви пусне, той окончателно ще ви прогони оттук. 2 a  Нареди на народа всеки да поиска от съседа си и всяка жена от съседката си сребърни и златни изделия.“ 3И Господ даде, че този народ спечели доверие пред египтяните, още повече, че Мойсей беше на висока почит в Египет, пред служителите на фараона и пред народа.

4 Мойсей каза: „Така говори Господ: „Около полунощ Аз ще мина през Египет. 5Тогава ще умре всяко първородно в Египет – от първородния син на фараона, който седи на престола си, до първородния син на робинята, която мели с ръчната мелница, както и всичко първородно от добитъка. 6По цял Египет ще се разнесе силен плач, какъвто не е бивал и какъвто няма вече да бъде. 7А при всички израилтяни никъде куче няма да залае, нито против човек, нито против добитък, за да разберете каква разлика прави Господ между египтяни и израилтяни. 8Тогава всички тези твои служители ще дойдат при Мене, ще Ми се поклонят и ще кажат: Излез ти и целият народ, който те следва. След това Аз ще си изляза“.“И той излезе от фараона силно разгневен.

9 Господ каза на Мойсей: „Фараонът не ви послуша, поради което Моите чудеса в Египет ще се умножат.“ 10Мойсей и Аарон извършиха всички тези чудеса пред фараона, но Господ направи упорито сърцето на фараона и той не позволи израилтяните да напуснат страната.
Copyright information for BulCont