Exodus 19

Завет и Закон при планина Синай

( 19:1-40:38 )

Израилтяните на планина Синай

1 a  В третия месец след излизането на израилтяните от Египет точно в същия ден те дойдоха в Синайската пустиня. 2Те бяха потеглили от Рефидим, та дойдоха в Синайската пустиня и се установиха на лагер в пустинята – там, срещу планината, Израил се установи на лагер. 3Когато Мойсей възлезе при Бога, Господ викна към него от планината с думите: „Така кажи на Якововия дом и възвести на израилтяните: 4 b  „Вие видяхте какво направих Аз на египтяните, как ви носих на орлови криле и ви доведох при Себе Си. 5 c  d  Сега обаче, ако наистина се вслушвате в гласа Ми и спазвате завета Ми, ще бъдете Моя особена собственост сред всички народи, защото на Мене принадлежи цялата земя. 6 e  Вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ.“Това са думите, които ти трябва да известиш на израилтяните.“

7Мойсей дойде и повика народните старейшини и представи пред тях всички тези думи, които му поръча Господ. 8 f  Целият народ отговори в един глас: „Всичко, което заповяда Господ, ще изпълним.“И Мойсей предаде на Господа думите на народа. 9След това Господ каза на Мойсей: „Ето Аз ще дойда при тебе в гъст облак, за да чуе народът, когато говоря с тебе, и за да ти повярва завинаги.“

Мойсей съобщи на Господа думите на народа.
10 g  Господ нареди на Мойсей: „Отиди при народа, нека те се осветят днес и утре да изперат дрехите си, 11и да се приготвят за третия ден. Защото именно на третия ден Господ ще слезе на планината Синай пред очите на целия народ. 12Очертай граница за народа и нареди: „Внимавайте да не се изкачите на планината, нито да се допрете до подножието ѝ: всеки, който се допре до планината, непременно ще бъде наказан със смърт. 13 h  Ръка да не се допре до нея, защото с камъни ще го убият или със стрела ще го застрелят – било то добитък или човек, жив да не остане. Когато тръбата засвири провлачено, могат да се качат на планината.“ 14Тогава Мойсей слезе от планината и дойде при народа. Той нареди да се освети народът и да опере дрехите си. 15Мойсей заповяда на народа: „Бъдете готови за третия ден; не се приближавайте до жена.“

16 i  j  На третия ден при настъпването на утрото имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над планината, и много силен тръбен звук. Целият народ, който беше в лагера, затрепери. 17Мойсей изведе народа от лагера за среща с Господа и застанаха в подножието на планината. 18А планината Синай беше цялата забулена в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън. От нея се издигаше дим като дим от пещ. Цялата планина се тресеше силно. 19Тръбният звук се усилваше все повече и повече. Мойсей говореше, а Бог му отговаряше с гръмовен глас. 20Господ слезе на планината Синай, на върха на планината. Господ повика Мойсей на върха на планината и Мойсей се изкачи. 21 k  Господ нареди на Мойсей: „Слез и предупреди народа да не се втурне към Господа да Го види, защото тогава много хора ще загинат. 22Също и свещениците, които иначе имат право да се приближават към Господа, трябва да осветят себе си, за да не ги порази Господ.“ 23Тогава Мойсей отговори на Господа: „Народът не може да се изкачи на планината Синай, понеже Ти Сам беше ни предупредил: „Очертай граница около планината и я освети.“ 24Тогава Господ му възрази: „Отиди, слез, после пак се изкачи заедно с Аарон. А свещениците и народът да не се втурват да се качват при Господа, за да не ги порази Той.“ 25След това Мойсей слезе при народа и му разказа това.
Copyright information for BulCont