Exodus 20

Десетте Божии заповеди

20:1-17 ; Вт. 5:6-21

1 a  Тогава Бог изговори
20:1 В Септуагинта е добавено: „към Мойсей“.
следните слова. Той каза:

2 „Аз съм Господ, твоят Бог, Който те изведох от египетската земя, от дома на робите.

3 c  Да нямаш други богове освен Мене.

4 d  e  Не си прави кумир и никакво изображение на нещо, което е горе на небето, което е долу на земята и което е във водата под земята. 5 f  g  Не трябва да им се кланяш и да им служиш. Защото Аз, Господ, Своят Бог, съм ревнив Бог, Който налага наказание за греха на бащите върху деца, внуци и правнуци при тези, които Ме мразят, 6 h  но и Който показва милост към хиляди поколения от тези, които Ме обичат и спазват Моите заповеди.

7 i  Не злоупотребявай с името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан този, който злоупотребява с името Му.

8 j  Помни съботния ден, за да го светиш; 9шест дена работи и върши всяка своя работа. 10 k  А седмият ден е събота, посветена на Господа, твоя Бог. Не извършвай в него никаква работа нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито твоят добитък, нито чужденецът ти, който обитава в жилищата ти. 11 l  Защото за шест дена Господ сътвори небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а в седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го обяви за свят.

12 m  n  Почитай баща си и майка си, за да ти се продължат дните на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

13 o  p  q  Не убивай.

14 r  Не прелюбодействай.

15 s  Не кради.

16 t  Не свидетелствай лъжливо против ближния си. 17 u  Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти.“

18 Целият народ гледаше и чуваше гръмовете, светкавиците, тръбния звук и димящата планина. Тогава народът се изплаши, ужаси се и застана надалеч. 19 v  Те казаха на Мойсей: „Говори ти с нас, а ние ще слушаме. Но нека с нас не говори Бог, за да не умрем.“ 20 w  Мойсей отговори на народа: „Не бойте се! Бог дойде само за да ви постави на изпитание и да пробуди у вас страх пред Него, за да не грешите.“ 21 x  Така целият народ остана надалече, а Мойсей влезе в гъстия облак, където беше Бог.

Закон за жертвеника

22 След това Господ каза на Мойсей: „Кажи на израилтяните: „Вие сами видяхте, че Аз говорих с вас от небето. 23Не правете пред Мене сребърни божества, нито златни божества си правете. 24Ти Ми направи жертвеник от земна пръст – принасяй на него своите всеизгаряния и мирните си жертви, овците и воловете си; на всяко място, където ще направя да се възпоменава името Ми, ще дойда при тебе и ще те благословя. 25 y  Ако Ми изградиш жертвеник от камъни, не го зидай от квадратно дялани камъни, защото щом ги обработваш с длетото си, ще ги оскверниш. 26Не трябва да се изкачваш по стъпала към жертвеника Ми, за да не се открие голотата ти на него“.“
Copyright information for BulCont