Exodus 22

1В случай че някой завари крадец да подкопава и бъде ударен така, че той умре, да не се иска проливане на кръв за него. 2Но ако над него слънцето вече е изгряло, да се иска проливане на кръв за него. Крадецът трябва да заплати. Ако това не му е възможно, да продадат самия него, за да се покрие откраднатото; 3ако откраднатото се намери в ръцете му още живо, било вол, осел или овца, трябва да заплати двойно. 4Ако някой допусне да се опасе нива или лозе, като пусне животното си да пасе в чужда нива, трябва да обезщети с най-доброто от нивата си и с най-доброто от лозето си.

5 Ако се появи огън, обхване трънака и изгори кръстците или класовете, или нивата, тогава този, който е причинил пожара, трябва да заплати.

6 Когато някой предаде на друг сребро или вещи за съхраняване и те бъдат откраднати от къщата му, ако се намери крадецът, той трябва да плати двойно.

7 Но ако не се намери крадецът, тогава собственикът на къщата трябва да се заведе пред Божия съд, за да се разбере дали е сложил ръка върху имота на ближния си. 8 a  При всяко тъжбено дело за вол, осел, овца, дреха, за всяко изгубено нещо, за което някой каже, че е негово, делото между двамата трябва да дойде пред Божия съд: когото осъдят съдиите, той да заплати на ближния си двойно.

9 Ако някой предаде на друг за пазене осел, вол, овца или друг някакъв добитък и този добитък умре или се нарани, или бъде откаран, без да го види някой, 10нека бъде положена клетва пред Господа от двамата, че онзи, който е приел, не е сложил ръка върху имота на ближния си; и стопанинът трябва да приеме тази клетва, а другият да не плаща. 11Но ако нещо бъде откраднато от него, трябва да заплати на стопанина му; 12 b  обаче ако бъде разкъсано от звяр, нека го донесе за доказателство: разкъсаното няма да се плаща.

13 Ако някой заеме от друг добиче и то бъде наранено или умре, без да е бил стопанинът му при него, трябва да заплати; 14но ако стопанинът му е бил при него, няма да плаща; ако е било наето с пари, те ще отидат за наема.

Закон за посегателството над личността

15 Ако някой прелъсти несгодена девица и преспи с нея, да даде откуп за нея и да я вземе за жена. 16 c  Но ако бащата откаже да се съгласи, трябва да заплати в пари според откупа за девиците.

17 d  Магьосница жива да не оставиш.

18 e  Всеки скотоложник да бъде предаден на смърт.

19 f  Който принася жертви на божество освен само на Господа, да бъде изтребен.

20 g  h  Чужденец да не потискаш, нито да го угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в Египет. 21 i  Да не угнетявате нито вдовица, нито сираче. 22Ако ги притесняваш и те извикат към Мене, Аз ще послушам вика им; 23тогава гневът Ми ще се разпали, с меч ще ви избия, жените ви ще останат вдовици, а децата ви – сираци. 24 j  Ако дадеш назаем пари на някой беден твой съсед сред народа Ми, да не постъпваш с него като лихвар – не му налагай лихва.

25 k  Ако вземеш дрехата на ближния си в залог, върни я до залез слънце, 26защото тя за него е единствената завивка, тя е покривало за тялото му: с какво ще спи той? И когато викне към Мене, Аз ще го чуя, защото съм милостив.

27 l  Бога не проклинай и началника на твоя народ не хули!

28 Не закъснявай да Ми принасяш първите плодове от вършитбата и от твоето ново вино. Първородния от синовете си да Ми посветиш. 29 m  Същото прави с вола си и с овцата си – седем дена да бъдат при майка си, а на осмия ден ги посвети на Мене.

30 n  Свети човеци трябва да бъдете за Мене! Затова не яжте месо, разкъсано от полски зверове, а го хвърляйте на псетата.
Copyright information for BulCont