Exodus 24

Потвърждение на Завета

1 a  А на Мойсей Бог още каза: „Възлез при Господа заедно с Аарон, Надав, Авиуд и седемдесет старейшини на Израил и се поклонете отдалече. 2Само Мойсей нека се приближи до Господа, а те да не се приближават и народът да не възлиза с него.“

3 b  Мойсей дойде и възвести пред народа всички слова и правни разпоредби на Господа. А целият народ единодушно отговори с думите: „Всички слова, които е говорил Господ, ще спазваме!“ 4 c  Тогава Мойсей написа всички думи на Господа. Сутринта, като стана рано, той построи жертвеник под планината и освен това дванадесет паметни стълба според броя на дванадесетте Израилеви племена. 5След това изпрати млади мъже от израилтяните и те принесоха жертви всеизгаряне и пожертваха пред Господа млади бикове за умиротворителни жертви. 6А Мойсей взе половината от кръвта и я наля в жертвени съдове, а с другата половина поръси жертвеника. 7Тогава той взе Книгата на завета и прочете гласно пред народа. А те заявиха: „Всички слова, които е говорил Господ, ще спазваме и ще бъдем послушни!“ 8 d  След това Мойсей взе кръвта и поръси народа с думите: „Това е кръвта на завета, който Господ сключи с вас въз основа на тези слова.“

9 После Мойсей възлезе заедно с Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет старейшини на Израил 10и видяха
24:10 В Септуагинта е добавено: „местопребиваването на“.
Израилевия Бог. Под нозете Му имаше нещо като повърхност, изваяна от сапфир и блестеше светло като самото небе.
11Но Бог не отправи ръцете Си против избраните сред израилтяните. Те дори видяха
24:11 В Септуагинта е добавено: „мястото на“.
Бога. След това те ядоха и пиха.
12 g  Тогава Господ каза на Мойсей: „Възкачи се при Мене на планината и стой там; ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал за тяхна поука.“ 13 h  И така, Мойсей стана заедно с Иисус, своя служител, и се изкачи на Божията планина. 14А на старейшините той каза: „Останете тука, докато се върнем при вас; ето Аарон и Ор са с вас; който има тъжба, нека идва при тях.“

15 Мойсей се изкачи на тази планина и облак покри планината. 16 i  А славата на Господа осени планината Синай; и облакът я покриваше шест дена, а на седмия ден Господ извика към Мойсей изсред облака. 17 j  А славата на Господа на върха на планината се виждаше в очите на израилтяните като поглъщащ огън. 18Мойсей влезе всред облака и се изкачи на планината; и стоя Мойсей на планината четиридесет дена и четиридесет нощи.
Copyright information for BulCont