Exodus 25

Приноси и принадлежности на скинията

1 a  Тогава Господ каза на Мойсей: 2Кажи на израилтяните да Ми съберат приноси: от всеки човек, който дава от сърце, вземайте принос за Мене. 3Ето приносите, които трябва да приемате от тях: злато, сребро и мед, 4вълна синя, пурпурна и червена, висон и козина, 5овнешки червени кожи, сини кожи и дърво ситим, 6масло за светилника, аромати за мирото за помазване и за благовонно кадене, 7камък оникс и камъни за поставяне в ефода и в нагръдника. 8Те ще Ми направят светилище и Аз ще живея между тях. 9 b  Според всичко, което Аз ти показвам: образеца на скинията и образеца на всичките ѝ съдове – така да направите.

10 c  Да направят ковчег от дърво ситим: дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина и висок лакът и половина; 11обкови го с чисто злато, обкови го отвътре и отвън; направи отгоре около него златен венец; 12излей за него четири златни халки и ги закрепи на четирите му долни ъгли: две халки на едната му страна, две халки на другата му страна. 13Направи от дърво ситим върлини и ги обкови със злато; 14прокарай върлините през халките отстрани на ковчега, за да може с тях да се носи ковчегът. 15Върлините трябва да бъдат в халките на ковчега и не бива да се изваждат от него. 16 d  А в ковчега постави скрижалите на свидетелството, които Аз ще ти дам.

17 Направи също и очистилище от чисто злато: дълго два лакътя и половина и широко лакът и половина; 18извай от злато два херувима: изковани ги направи на двата края на очистилището; 19направи единия херувим на единия край, а другия херувим на другия край; направете херувимите да бъдат издадени от двата края на очистилището; 20херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, като покриват с крилата си очистилището, а лицата им да бъдат едно срещу друго; лицата на херувимите да бъдат към очистилището. 21 e  Очистилището постави върху ковчега, а в ковчега постави скрижалите на свидетелството, които ще ти дам. 22 f  Там, над очистилището, между двата херувима, които са над ковчега на свидетелството, Аз ще ти се явявам и ще говоря с тебе за всичко, каквото ще заповядам чрез тебе на израилтяните.

23 g  И направи маса от дърво ситим, два лакътя дълга, лакът широка и лакът и половина висока; 24обкови я с чисто злато, а наоколо ѝ направи златен венец. 25Наоколо ѝ направи издатина колкото една длан и на перваза ѝ направи златен венец наоколо. 26Направи за нея четири златни халки и прикрепи халките на четирите ъгъла при четирите ѝ крака. 27При издатината трябва да има халки, за да се провират върлини, за да може с тях да се носи масата; 28а върлините направи от дърво ситим и ги обкови със злато, с тях да се носи масата. 29Направи за нея блюда, кадилници и чаши, за да се извършва с тях възлияние; направи ги от чисто злато; 30 h  и полагай на масата хлябовете на предложението постоянно пред Моето присъствие.

31 i  Направи светилник от чисто злато. Този светилник трябва да бъде кован; стъблото му, клоните му, чашките му, наровете му и криновете трябва да излизат от него. 32От страните му трябва да излизат шест клонки: три клонки от едната страна на светилника и три клонки от другата му страна; 33три чашки като миндалов цвят, с нар и кринове, трябва да има на едната клонка и три чашки като миндалов цвят на другата клонка, с нар и кринове: така да има на всичките шест клонки, които излизат от светилника. 34На стъблото на светилника трябва да има четири чашки като миндалов цвят, с нарове и кринове. 35А на шестте клонки, които излизат от стъблото на светилника, да има нар под двете му клонки, нар под другите две клонки и нар под третите му две клонки; 36наровете и клонките им трябва да излизат от него; той трябва да бъде изкован изцяло от чисто злато. 37 j  Направи му седем кандилца и постави на него кандилцата, за да светят пред него; 38щипците му и пепелниците му да са от чисто злато; 39от талант чисто злато да го направят с всички тези принадлежности. 40 k  Гледай да ги направиш по образеца, който ти бе показан на планината.
Copyright information for BulCont