Exodus 26

Наредби за построяване на скинията

1 a  А скинията направи от десет платна препреден висон и синя, пурпурна и червена вълна, а на тях да извезеш изкусно изработени херувими. 2Дължината на всяко платно да бъде двадесет и осем лакътя, а широчината на всяко платно – четири лакътя: една мярка за всички платна. 3Петте платна да бъдат скачени едно с друго и другите пет платна да бъдат скачени едно с друго. 4Направи сини петлици по края на първото платно, в края, където се съединяват двете половини; така направи и по края на последното платно, където се съединяват двете половини. 5Направи петдесет петлици на едното платно и петдесет петлици по края на платното, което се съединява с другото; петлиците да съвпадат една с друга. 6И направи петдесет златни куки и с куките съедини едно платно с друго и скинията ще бъде едно цяло.

7 Направи и платна от козина, за да покриваш скинията; направи единадесет такива платна; 8едното платно да бъде дълго тридесет лакътя, а широко четири лакътя; това е едното платно: една мярка да бъде за единадесетте платна. 9Скачи петте платна отделно и шестте платна отделно; шестото платно прегъни на две откъм лицето на скинията. 10Направи петдесет петлици по края на крайното платно, за да се скачи то с другото, както и петдесет петлици по края на другото платно, за да се скачи с него. 11Направи петдесет медни куки и постави куките в петлиците, и така сглоби покрива, за да бъде едно цяло. 12А това от платната на скинията, което остава в повече – половината от излишното платно, да бъде спуснато на задната страна на скинията. 13Това от дължината на платното на скинията, което остава в повече – лакът от едната страна и лакът от другата, – да бъде спуснато отстрани на скинията, от едната и от другата страна, за да я покрива. 14Направи също покрив от червено боядисани овнешки кожи и отгоре още едно покривало от сини кожи.

15 От дърво ситим да изготвиш дъски за скинията, които да стоят прави: 16всяка дъска да бъде десет лакътя дълга и лакът и половина широка. 17На всяка дъска да има по два шипа, един срещу друг: така направи с всички дъски на скинията. 18Дъските за скинията приготви така: двадесет дъски за южната страна 19и под двадесетте дъски постави четиридесет сребърни подложки: две подложки под една дъска за двата ѝ шипа и две подложки под друга дъска за двата ѝ шипа; 20също и двадесет дъски за втората северна страна; 21и за тях – четиридесет сребърни подложки: по две подложки под всяка дъска. 22А за задната западна страна на скинията приготви шест дъски, 23както и две дъски за ъглите на скинията от задната страна; 24те трябва да са скачени отдолу и свързани отгоре с една халка; така трябва да бъде за двете дъски; те да бъдат за двата ъгъла; 25така ще бъдат осем дъски, а за тях – шестнадесет сребърни подложки: две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

26 Направи също върлини от дърво ситим, пет за дъските на едната страна на скинията, 27пет върлини за дъските на другата страна на скинията и пет върлини за дъските на задната западна страна зад скинията; 28а средната върлина, която е в средата на дъските, да минава от край до край. 29Обкови със злато дъските, от злато приготви халките за провиране на върлините, както и върлините обкови със злато. 30Скинията построй според образеца, който ти бе показан на планината. 31Направи завеса от синя, пурпурна и червена вълна и препреден висон; на нея да извезеш изкусно изработени херувими. 32Окачи я на четири, обковани със злато, стълба от ситим, със златни кукички, върху четири сребърни подложки. 33Окачи завесата на кукичките и внеси там зад завесата ковчега на свидетелството; и завесата ще ви отделя светилището от Светая Светих. 34 b  Очистилището постави върху ковчега на свидетелството в Светая Светих. 35Масата постави извън завесата, светилника – срещу масата към южната страна на скинията; а масата постави към северната страна.

36 За врата на скинията изготви извезана завеса от синя, пурпурна и червена вълна, както и от препреден висон. 37За завесата приготви пет стълба от ситим и ги обкови със злато; кукичките за тях да са златни; и излей за тях пет медни подложки.
Copyright information for BulCont