Exodus 30

Жертвеници и други принадлежности

1 a  „Направи кадилен жертвеник, от дърво ситим го направи: 2един лакът да бъде дълъг и един лакът широк. Той трябва да е четвъртит – на височина да е два лакътя; роговете му да са част от него. 3Обкови го с чисто злато: горната му част, страните му наоколо и роговете му; и направи около него златен венец. 4Под венеца му близо при двата му ъгъла направи две халки от злато, направи ги от двете му страни, в тях да се провират върлините, за да бъде носен с тях. 5Върлините направи от дърво ситим и ги обкови със злато. 6 b  Жертвеника постави пред завесата, която е пред ковчега на свидетелството срещу очистилището, което е над ковчега на свидетелството, където ще ти се явявам. 7Всяка сутрин Аарон да кади над него благовонно кадиво, всяка сутрин, когато приготвя кандилцата, да кади с кадивото. 8Също когато Аарон пали кандилцата вечер, да кади с него; това е постоянно кадене пред Господа във всичките ви родове. 9На този жертвеник не принасяйте нито чуждо кадиво, нито всеизгаряне или хлебен принос, не изливайте възлияние върху него. 10Веднъж в годината Аарон да извършва очищение над роговете му; с кръвта на очистителната жертва за грях да го очиства веднъж в годината във всичките ви поколения. Той е пресвят пред Господа.“

11 Господ продължи още да говори на Мойсей: 12„При преброяване на израилтяните, при разпределение на данъците нека всеки даде на Господа откуп за живота си, когато ги изброяваш; тогава няма да има между тях изтребителна пораза, когато ги изброяваш. 13 c  Всеки, който идва за преброяване, трябва да дава половин сикла, свещена сикла; в тази сикла има двадесет гери: половината сикла е принос на Господа. 14Всеки от двадесет години нагоре, който идва за преброяване, трябва да дава принос на Господа. 15Богатият трябва да дава принос на Господа не повече, а сиромахът не по-малко от половин сикла за откуп на живота ви. 16Вземи средствата от откупа на израилтяните и ги употребявай за служба в скинията на събранието; това ще бъде спомен за израилтяните пред Господа, за откуп на живота ви.“

17 По-нататък Господ каза на Мойсей: 18 d  „Направи за миене умивалник от мед и подложката му от мед, постави го между скинията на събранието и жертвеника и налей в него вода, 19за да могат Аарон и синовете му да измиват на него ръцете и нозете си. 20Когато влизат в скинията на събранието, нека се измиват с вода, за да не умрат; или когато пристъпват към жертвеника за служба, за принасяне жертва на Господа. 21Нека те измиват ръцете си и нозете си с вода, за да не умрат; това да бъде вечна наредба за тях, за него и потомците му във всичките им родове.“

22 Господ говори още на Мойсей: 23„Вземи си най-добри благовонни вещества: чиста смирна – петстотин сикли, благовонна канела, колкото половината от това, тоест двеста и петдесет сикли, благовонна тръстика – двеста и петдесет сикли, 24касия – петстотин сикли, според свещената сикла, и един ин маслиново масло. 25 e  От това направи миро за свещено помазване, елей приготвен според изкуството на мироварец: това да бъде миро за свещено помазване. 26С него помажи скинията на събранието и ковчега на свидетелството, 27масата и всичките ѝ принадлежности, светилника и всичките му принадлежности и кадилния жертвеник, 28жертвеника за всеизгаряне и всичките му принадлежности, умивалника и подложката му. 29 f  Освети ги и ще бъдат пресвети: всичко, което се докосне до тях, ще се освети. 30 g  Помажи също Аарон и синовете му и ги освети, за да Ми бъдат свещеници. 31А на израилтяните кажи: „Това да Ми бъде миро за свещено помазване във всичките ви поколения. 32С него не трябва да се помазва тяло на друг човек и от същия състав миро да не приготвяте
30:32 В Септуагинта е добавено: „за себе си“.
; то е свещено.
33А който приготви такова миро или който помаже с него чужденец, да бъде умъртвен сред сънародниците си.“

34 Господ каза още на Мойсей: „Вземи си благовонни вещества: стакта, оних, миризлив халван и чист ливан – да бъдат по равни части. 35 i  Направи от тях кадилна смес според изкуството на мироварец – смес стрита, чиста, свята; 36счукай я ситно и поставяй от нея пред ковчега на свидетелството в скинията на събранието, където ще ти се явявам: това кадиво ще бъде пресвято за вас. 37Не правете за себе си кадиво, приготвено по тази смес: за тебе то да бъде пресвято за Господа; 38а който направи такова кадиво, за да му бъде като аромат, такъв да бъде умъртвен сред сънародниците си.“
Copyright information for BulCont