Exodus 31

Строители на скинията

1 a  Господ продължи да говори на Мойсей: 2„Ето Аз призовах по име Веселиил, син на Урий, син на Ор, от Юдовото племе. 3Изпълних го с Божий Дух, с мъдрост и разум, със знание и с всякакво изкуство, 4да работи със злато, сребро и мед, 5да изсича камъни за обковка и да изрязва дърво за всякаква работа. 6Ето давам му за помощник Ахисамаховия син Ахолиав, от Дановото племе, и в сърцето на всеки мъдър съм вложил мъдрост, за да направят всичко, което ти заповядах: 7скинията на събранието и ковчега на свидетелството, и очистилището над него, и всички принадлежности на скинията; 8масата и нейните принадлежности; светилника от чисто злато и всичките му принадлежности, и кадилния жертвеник; 9жертвеника за всеизгаряне и всичките му принадлежности, умивалника и подложката му; 10служебните одежди и свещените одежди на свещеник Аарон и одеждите на синовете му за свещена служба; 11мирото за помазване и благовонното кадиво за светилището – всичко така да направят, както Аз ти заповядах.“

За съботата

12 Господ говори още на Мойсей: 13 b  „Така кажи на израилтяните: „Моите съботи непременно спазвайте, защото това е знак между Мене и вас във всичките ви поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещава. 14Затова спазвайте съботата, защото тя е свята за вас. Който я оскверни, да бъде наказан със смърт. Защото всеки, който работи в този ден, неговият живот трябва да бъде отнет сред сънародниците му. 15 c  Шест дни се работи, а в седмия е събота, ден за почивка, посветена на Господа. Всеки, който работи в съботен ден, да бъде наказан със смърт. 16Нека израилтяните спазват съботата, като я празнуват във всичките си поколения като вечен завет. 17 d  Това е знак за вечни времена между Мене и израилтяните, защото в шест дена Господ сътвори небето и земята, а в седмия ден си почина и си отдъхна.“

18 e  След като Бог престана да говори с Мойсей на планината Синай, даде му два скрижала на свидетелството, каменните скрижали на свидетелството, скрижали, написани с Божия пръст.
Copyright information for BulCont