Exodus 34

1 a  След това Господ каза на Мойсей: „Изсечи две каменни скрижали като първите и Аз ще напиша върху тези скрижали думите, които стояха върху първите скрижали, които ти строши. 2Бъди готов за утре – сутринта се изкачи на планината Синай и застани пред Мене там, на върха на планината. 3 b  С тебе да не идва никой и никой да не се мярка по цялата планина; дори добитък, дребен и едър, не бива да пасе близо до тази планина.“ 4Тогава Мойсей изсече две каменни скрижали като първите, стана сутринта рано и се изкачи на планината Синай, както му заповяда Господ. В ръцете си той взе двете каменни скрижали. 5 c  Господ слезе в облак, застана там при него и възвести името на Яхве. 6 d  e  Тогава Господ премина пред него и възвести: „Господ, Господ е Бог милостив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и истинен! 7Той проявява милост към хиляди поколения; Той прощава вина, престъпление и грях, но не оставя без наказание, Той налага наказание за вината на бащите върху деца, внуци и правнуци.“

8 Мойсей веднага падна на земята, поклони се 9 f  и каза: „Ако съм придобил Твоето благоволение, Господи, нека дойде моят Господ между нас; защото този народ е твърдоглав; прости беззаконията и греховете ни и ни приеми като Твое наследство.“

10 Той отговори
34:10 В Септуагинта е добавено: „Господ на Мойсей“.
: „Ето Аз сключвам завет. Пред целия ти народ ще извърша чудеса, каквито не са ставали сред никой народ по цялата земя. Целият народ, между който ти живееш, ще види делото на Господа, защото благоговение ще породи това, което Аз ще извърша за тебе.
11 h  Придържай се към това, което ти заповядвам сега. Ето Аз прогонвам пред тебе аморейци, ханаанци, хетейци, ферезейци, евейци и йевусейци. 12 i  Пази се да не влизаш в съюз с жителите на земята, в която ще отидеш, за да не се превърнат те в примка за вас. 13 j  Жертвениците им да събориш, стълбовете им да разрушиш, ашерите им да изсечеш, 14защото не бива да се покланяш на друго божество освен на Господа, понеже „Ревнител“е името Му. Той е ревнив Бог. 15Пази се да не влизаш в съюз с жителите на онази земя. Иначе, когато те се отдават на блуд с боговете си и им принасят жертви, ще те поканят и ти ще ядеш от жертвите им. 16 k  Пази се да не вземаш от дъщерите им жени за синовете си, да не би дъщерите им, като блудстват с боговете си, да вкарат и синовете ти в блудство с боговете им.

17 l  Не си прави излети богове.

18 m  Спазвай празника Безквасници: Както съм ти заповядал, седем дена да ядеш безквасни хлябове в определеното време през месец авив, защото в месец авив ти си излязъл от Египет.

19 n  Мое е всичко, което се ражда първо, както и всяко мъжко първородно от целия ти добитък, говеда и овци. 20 o  А първородното от ослите откупвай с агне; ако не го откупиш – пресечи му врата. Всички първородни от синовете си откупвай.

Никой да не се явява с празни ръце пред Мене.

21 p  Шест дена работи, а в седмия ден си почивай. Почивай си даже и през време на сеитба и жетва. 22 q  r  Също и празника на седмиците празнувай, празника на първите плодове от жетвата на житото, както и празника на беритбата в края на годината. 23Три пъти годишно пред Владиката, Господ Бог Израилев, да се явяват всички твои от мъжки пол. 24Защото Аз ще прогоня народите пред тебе и ще разширя границите ти, и никой няма да пожелае земята ти, ако се явяваш три пъти годишно пред Господа, твоя Бог.

25 s  Да не принасяш кръвта от жертвата Ми заедно с квасен хляб и жертвата на празник Пасха не трябва да остава до сутринта.

26 t  Най-първите плодове от земята си принасяй в дома на Господа, твоя Бог.

Не вари яре в млякото на майка му.“

27 u  Тогава Господ каза на Мойсей: „Запиши си тези думи, защото с тях Аз сключвам завет с тебе и с Израил.“ 28 v  Там Мойсей престоя при Господа четиридесет дена и четиридесет нощи, без да яде хляб или да пие вода. Той написа върху скрижалите думите на завета, десетте заповеди.

29 w  Когато Мойсей слизаше от планината Синай – двете скрижали на свидетелството бяха в ръката на Мойсей при слизането. Мойсей не знаеше, че кожата на лицето му сияеше с лъчи, понеже Бог бе говорил с него. 30Аарон и всички израилтяни видяха Мойсей, и ето кожата на лицето му сияеше с лъчи и те се страхуваха да се приближат до него. 31Но Мойсей ги повика. Тогава при него дойдоха Аарон и всички началници на общността и Мойсей говори с тях. 32След това се приближиха всички израилтяни и той им съобщи всичко, което Господ му бе говорил на планината Синай. 33Когато Мойсей свърши словото си към тях, постави на лицето си покривало. 34Щом Мойсей влизаше пред Господа да говори с Него, снемаше покривалото, докато отново излезеше. А когато излезеше, споделяше пред израилтяните всичко, което му бе възложено. 35При това израилтяните видяха, че кожата на лицето на Мойсей сияе с лъчи. А Мойсей пак поставяше покривалото, докато отново влизаше да говори с Бога.
Copyright information for BulCont